header.back to home

Wij zijn jongeren en "we do give a f*ck"

De Vlaamse Jeugdraad is de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen. Wij zorgen ervoor dat de stem van kinderen en jongeren tot bij beleidsmakers reikt en verdedigen de belangen van jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen en Europa.

De Vlaamse ministers moeten het advies van de Vlaamse Jeugdraad vragen telkens zij beslissingen willen nemen die invloed hebben op kinderen en jongeren. Maar de Vlaamse Jeugdraad brengt ook op eigen initiatief advies uit. In commissies, werkgroepen en op andere bijeenkomsten bereiden we standpunten en adviezen voor. Elk advies passeert daarna onze adviesraad, die bestaat uit 16 verkozen jongeren- en jeugdwerkadviseurs. De adviseurs bezorgen het eindresultaat aan de Vlaamse regering .

Zo kan iedereen rekening houden met de wensen en noden van de Vlaamse jeugd en de belangen van het jeugdwerk. En dit met één specifiek doel: het beleid in ons land en ver daarbuiten jeugdvriendelijker maken.

De Vlaamse Jeugdraad wordt hiervoor ondersteund door De Ambrassade vzw.