header.back to home

De voorbije maanden kreeg de sector de mogelijkheid om input te geven over het uitvoeringsbesluit, we zijn blij vast te stellen dat er met de input aan de slag is gegaan. Maar tegelijk heeft de Vlaamse Jeugdraad nog steeds enkele bezorgdheden, zoals:

 • We verwachten dat heel wat organisaties in liquiditeitsproblemen dreigen te komen als gevolg van de uitbetaling van de toegekende subsidies per semester in plaats van per kwartaal.

 • De Vlaamse Jeugdraad merkt regelmatig verwarring over de exacte inwerkingtreding van verschillende bepalingen.

 • Het nieuwe decreet heeft heel wat potentieel om het jeugd- en kinderrechtenbeleid te versterken. Zonder sterke administratie, en in het bijzonder een sterk team Jeugd binnen het departement Cultuur, Jeugd en Media, vrezen we dat dit potentieel niet gerealiseerd zal kunnen worden.

 • De doelstelling van het decreet kunnen niet gerealiseerd worden zonder de nodige investeringen in de sector.

 • De Vlaamse Jeugdraad is tevreden met de invoering van plaatsbezoeken, dit kan een sterk dialoogmoment zijn die de band tussen het departement en de sector versterkt. We benadrukken dat dit niet mag herleid worden tot een controlemoment.

3 adviespunten

Minister van Jeugd Benjamin Dalle had een belangrijk doel voor ogen toen hij het nieuwe Jeugddecreet opstelde: vereenvoudiging. We willen benadrukken dat dit doel niet uit het oog mag worden verloren bij het opstellen van het uitvoeringsbesluit. We hebben enkele suggesties om verdere vereenvoudigingen door te voeren:

Enkele belangerijk adviespunten:

Het is cruciaal om wijzigingen in het jeugdbeleid helder en op tijd te communiceren aan alle betrokken organisaties. Daarnaast moet binnen het departement Cultuur, Jeugd en Media een sterk jeugdteam worden opgebouwd om de jeugdsector goed te ondersteunen.

 • Communiceer duidelijk en tijdig over de impact van aanpassingen voor alle organisaties.

 • Maak werk van een sterk team jeugd binnen het departement Cultuur, Jeugd en Media.

 • Maak van het plaatsbezoek een dialoogmoment die de band tussen de sector en het departement versterkt.

 • Maak werk van kwalitatieve beoordelingscommissies.

 • Organiseer hoorzittingen waar de beleidsnota’s kunnen worden toegelicht.

 • Geef organisaties meer tijd voor de opmaak van het werkings- en financieel verslag.

 • Een sterk jeugdbeleid kan niet gerealiseerd worden zonder de nodige investeringen.

 • Vermijd liquiditeitsproblemen bij organisaties door tijdig uitbetaling van toegekende subsidies.

Lees hieronder het volledige advies.