header.back to home

Ook dit jaar bleef een groot deel van de jeugdsector in een moeilijke financiële situatie zitten. We zijn daarom tevreden dat de Vlaamse overheid ook dit jaar bijkomende steun voorziet voor jeugdorganisaties die erkend en gesubsidieerd worden. In totaal zal 2,97 miljoen euro worden toegekend en verdeeld onder de zwaarst getroffen organisaties. Daarvoor is een berekeningsmethode uitgewerkt die verder bouwt op de methode die in 2020 werd gebruikt voor de verdeling van het coronanoodfonds. In de nieuwe berekeningsmethode wordt niet alleen rekening gehouden met de financieringsbehoefte van organisaties, maar ook met de financiële gezondheid van organisaties bij aanvang van het jaar 2021.  

Stock taksforce financiën

In dit advies geven we onze aandachtspunten mee over de te verdelen steunmaatregelen, inclusief de voorliggende criteria en procedure. Tegelijk vestigen we de aandacht op belangrijke bijkomende gewenste beleidskeuzes en maatregelen die het jeugdwerk de komende maanden én jaren blijvend moeten kunnen ondersteunen om weer als vanouds te kunnen schitteren in hun werk met kinderen en jongeren.  

Want daar draait het om voor de jeugdsector: om vanuit solidariteit voor elkaar zoveel mogelijk kinderen en jongeren te bereiken en kwalitatief jeugdwerk te kunnen bieden. We rekenen op de Vlaamse overheid om dit mee mogelijk te maken op een duurzame manier. De voorliggende bijkomende steun voor jeugdorganisaties is daar een belangrijke, maar hopelijk niet laatste stap in. 

We begrijpen dat het niet haalbaar, noch de bedoeling is om via de bijkomende steunmaatregelen alle geleden schade van het jeugdwerk te dekken. We verwachten dat ook niet, maar we maken ons op basis van de bevragingen en gegevens waarover wij beschikken toch zorgen dat het beschikbare budget te laag zal uitvallen om het voortbestaan en de heropleving van de volledige jeugdsector afdoende te faciliteren.  

Want bóvenop de huidige beperkte doelstelling van de bijkomende steunmaatregelen – het versterken van organisaties waarvan de continuïteit ernstig in het gedrang komt door corona – zijn wij van mening dat dit budget zoveel mogelijk moet worden gebruikt om de jeugdsector in haar diversiteit zo goed mogelijk aan te sterken om er opnieuw honderd procent te kunnen zijn voor kinderen en jongeren. " 

Uit het advies.

Enkele belangrijke adviespunten:

 1. Het jeugdwerk heeft nood aan een eigen, duurzame relance om er de komende jaren volop te staan voor kinderen en jongeren. Maak daarom werk van een structurele investering van  miljoen euro in de ondersteuning van het Vlaamse jeugdwerk. 

 2. Monitor scherp of er organisaties zijn die onvoldoende geholpen kunnen worden door het beschikbare budget van de bijkomende steun en hoeveel dat er zijn. Stuur het budget bij wanneer dat nodig blijkt, en hou hierbij ook rekening met de geleden schade die specifieke organisaties nog in het najaar kunnen voelen. 

 3. Blijf de komende jaren de gezondheid van de sector monitoren, niet alleen in de strikte financiële zin (cf. solvabiliteit, liquiditeit en financieringsbehoefte) maar ook met het oog op gezonde en veerkrachtige werkingen. 

 4. Pas het systeem om de bijkomende steunmaatregelen voor organisaties te verdelen en toe te kennen aan zodat het sluitend werkt om de relatieve financiële noden van organisaties op te vangen. 

 5. Communiceer helder en tijdig met de sector over de procedure en verdeling van de steunmaatregelen. 

 6. Breid de tijdelijke werkloosheid voor het jeugdwerk uit tot en met 31 december 2021. 

 7. Geef richtlijnen op voor de verdeling van de middelen van het noodfonds op lokaal niveau.

Ook interessant...

Structureel investeren in het jeugdwerk

In juni 2021 vroegen we een investering van 7 miljoen in het jeugdwerk.
 • #Jeugdwerk
Advies

Verplichte pre-testing voor jeugdactiviteiten en zomerkampen is onmogelijk en onwenselijk

We gaan, samen met de jeugdsector, niet akkoord met het voorstel van minister Vandenbroucke.
 • #Jeugdwerk
Nieuwtje

7 miljoen voor het jeugdwerk?

Op woensdag 9 juni voerden we actie voor de toekomst van het jeugdwerk.
 • #Jeugdwerk
 • #Beleid
Nieuwtje