header.back to home

Duizenden vrijwilligers en jeugdwerkers hebben het afgelopen coronajaar het beste, ja zeg maar alles, van zichzelf gegeven om er zoveel mogelijk te zijn voor kinderen en jongeren.

Alsof dat nog niet voldoende was, slaagde het leeuwendeel van de meer dan honderd Vlaams erkende jeugdorganisaties erin om tijdens deze crisis ook hun toekomstplannen neer te schrijven in een beleidsnota voor 2022- 2025. Hun dromen over hoe ze de komende vier jaar keihard willen werken voor kinderen en jongeren. Niet evident als je ziet hoe de coronamaatregelen elke dag inhakken op hun kinderen en jongeren, maar ook op henzelf als jeugdwerker. Jeugdwerk is duidelijk meer dan ooit nodig, en dat zal de komende jaren niet anders zijn. Of het nu gaat om het psychische welzijn van kinderen en jongeren, de hardnekkige (kinder)armoede in Vlaanderen en Brussel en de situatie van maatschappelijk kwetsbare jongeren, of over vraagstukken van integratie en inclusie: het jeugdwerk wil er werk van maken en er staan, voor alle kinderen en jongeren. Maar de vele ambities voor kinderen en jongeren die het jeugdwerk vooropstelt, vereisen sterke investeringen vanuit de Vlaamse regering.

Want we kunnen kort zijn: het jeugdwerk staat onder druk. Uitgedaagd door de coronacrisis, maar ook financieel beperkt. Momenteel gaat minder dan 0,1 procent van de Vlaamse begroting naar ondersteuning van het jeugdwerk. Terwijl de uitdagingen waarmee kinderen, jongeren en hun organisaties geconfronteerd worden alleen maar groter zijn geworden. Willen we sterker en meer jeugdwerk voor alle kinderen en jongeren, dan is het nu tijd om te investeren. 7 miljoen, dat is wat er nodig is om het jeugdwerk zijn ambities te laten waarmaken.

"Als we echt willen dat het jeugdwerk zijn rol blijft spelen de komende jaren, dan is investering nodig voor de organisaties van kinderen en jongeren, investering in hun uitlaatklep, hun ruimte om onbezorgd jong te zijn. We kunnen met dit bedrag, een peulenschil op de Vlaamse begroting, het Vlaamse Jeugdwerk aan de top houden en daar hoort het ook thuis."

Uit het advies

Belangrijke cijfers

 • In totaal zal er 7,3 miljoen extra nodig zijn om jeugdorganisaties te laten groeien. Laat dat net hetzelfde cijfer zijn dat we ook al hebben aangekaart bij het indienen van de vorige beleidsnota’s (2018-2021).

 • Momenteel gaat minder dan 0,1 procent van de Vlaamse begroting naar ondersteuning van het jeugdwerk

 • De voorbije 12 jaar bleven de structurele middelen voor het jeugdwerk rond de status quo hangen. We vragen nu een historische investering.

Belangrijke adviespunten

 1. Doorbreek het status quo waarmee het jeugdwerk de afgelopen twaalf jaar geconfronteerd werd. De uitdagingen voor kinderen en jongeren werden alleen maar groter, maar de investeringen bleven uit.

 2. Erken en waardeer het jeugdwerk om mee de groeiende uitdagingen voor kinderen en jongeren aan te pakken, zeker na corona.

 3. Voorzie structurele middelen om actuele uitdagingen aan te pakken. Projectmiddelen zijn een goede aanvulling, maar kunnen structurele investeringen niet vervangen

 4. Investeer zeven miljoen in de structurele ondersteuning van het jeugdwerk. Behandel die vraag bij de opmaak van de begroting voor 2022.

 5. Blijf voor de nodige financiële ondersteuning zorgen in coronatijden en monitor de gevolgen van het wegvallen van verschillende steunmaatregelen in 2021 en 2022.

Ook interessant...

Internationale Dag van de Jeugd in Genève.

Lees het reisverslag van VN-jongerenvertegenwoordiger Lina in Genève.
 • #Internationaal
Blog

Wafelenbak voor de toekomst van het jeugdwerk!

Niet zomaar een wafelenbak, maar wel een oproep om te investeren in kinderen, jongeren en hun organisaties.
 • #Jeugdwerk
 • #Beleid
Nieuwtje

Beste Vlaamse regering, we moeten eens praten.

Het gaat niet zo goed met onze relatie en ons jeugdwerk. En daarom willen we jullie graag terug op date vragen.
 • #Jeugdwerk
Nieuwtje