header.back to home

In het voorjaar van 2018 werd na de gedeelde vraag van departement en het jeugdwerk om cijfers een werkgroep basismonitoring opgestart. Deze werkgroep heeft als doel een tool op te bouwen die cijfers kan verzamelen om de positie van het jeugdwerk te versterken.

De manier waarop jeugdwerk werkt, is nooit helemaal uit te drukken in kwantitatieve gegevens. Informatie en dataverzameling mogen dus geen doel op zich worden maar moeten ons helpen de puzzel te leggen en te onderzoeken welke blinde vlekken er nog bestaan in het jeugdwerk.

Dit advies formuleert enkele aandachtspunten en bezorgdheden bij de werkzaamheden van deze werkgroep basismonitoring. Het kwam tot stand op basis van overleg met het jeugdwerk, na verschillende werkgroepen van het departement en na uitwisseling met andere sectoren zoals de sociaalculturele sector en de kunsten.

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Verzamel relevante en geïntegreerde gegevens over jeugdbeleid en jeugdwerk en ontsluit deze tijdig met als doel de slagkracht ervan te vergroten.

  2. Stel via een participatief traject een zinvolle cijfertool op met duidelijke definities. Zorg ervoor dat het jeugdwerk haar eigen werk blijft herkennen in de gebruikte terminologie.

  3. Evalueer de werking van Kiosk en zet in op een sectoroverschrijdende nieuwe tool

  4. Ontwikkel één nieuwe cijfertool die alle relevante gegevens koppelt aan de hand van een participatief traject met alle betrokken sectoren. In deze tool willen we zowel erkenning, rapportering als gegevensregistratie verenigd zien.

  5. Zorg op korte termijn voor een investering in Jeugdmaps.be om ervoor te zorgen dat deze een handige gebruikstool wordt om jeugdruimtes te ontdekken.

Download en lees het volledige advies hieronder.

Ook interessant...

Wafelenbak voor de toekomst van het jeugdwerk!

Niet zomaar een wafelenbak, maar wel een oproep om te investeren in kinderen, jongeren en hun organisaties.
  • #Jeugdwerk
  • #Beleid
Nieuwtje