header.back to home

Enkele vaststellingen uit de bevraging:

 • Meer dan 98% van de door ons bevraagde jongeren maakt zich zorgen over het klimaat.

 • 3/4 van de ondervraagde jongeren vindt dat de politiek momenteel niet genoeg doet om klimaatopwarming tegen te gaan. 

 • Meer dan 90% van hen is overtuigd dat we ons consumptiepatroon moeten veranderen.

 • 60% vindt dat ons koopgedrag gestuurd moet worden naar meer duurzame alternatieven.

Als Vlaamse Jeugdraad weigeren we om bij de pakken te blijven neerzitten. Problemen die vandaag een oplossing vragen, mogen niet op de volgende generaties worden afgeschoven. Ze zullen alleen maar groeien. Ook in de toekomst hebben wij recht op een leefbaar klimaat, veerkrachtige ruimte en een ecosysteem in evenwicht. We moeten de opwarming van de aarde beperken tot onder de 2°C, liefst tot 1,5°. België moet zo snel mogelijk klimaatneutraal worden, ten laatste tegen 2050.

Er zijn diepgaande maatschappelijke veranderingen nodig. We moeten naar oplossingen zoeken voor verschillende maatschappelijke uitdagingen tegelijk. Maar net daardoor biedt een transitie ook enorme opportuniteiten. We worden aangezet om onze levensstijl en ons economisch model grondig in vraag te stellen. Wij geloven dat een veerkrachtige, gezonde, solidaire, klimaatneutrale samenleving mogelijk is. Daarvoor is nu ambitie nodig. En ambitie is er.

Jongeren willen zelf hun steentje bijdragen: ze willen hun consumptie aanpassen maar eisen ook actie van politici. Want samen massaal onze consumptiepatronen aanpassen, vraagt sturing.

Als jongvolwassene sta ik steeds meer stil bij de beslissingen die ik maak en de levensstijl die ik wil leiden. Als persoon die bijna uit haar ouderlijk huis vertrekt en verhuist, dien ik hier sowieso bij stil te staan, vind ik.”

- Jongere, focusgesprekken

Eén van de oplossingen is een circulaire economie. Bij een circulair model worden strategieën toegepast om de kwaliteit van grondstoffen en producten zo lang mogelijk te behouden. Herstelbaar, herbruikbaar, afbreekbaar, upgradebaar, deelbaar, recycleerbaar en vooral bewuster consumeren is de essentie van dit economisch model.

De Vlaamse Jeugdraad deed onderzoek naar de houding van jongeren tegenover een circulaire economie en formuleerde op basis daarvan volgend advies.

“Er zouden zeker veel strengere maatregelen en wetgeving mogen zijn, ze moeten ook eens iets durven doen dat niet iedereen "comfortabel" vindt.”

- Jongere, focusgesprekken

Enkele belangrijke adviespunten:

 1. Neem het STOP-principe als uitgangspunt bij elke beslissing in verband met mobiliteit.

 2. Voer een geïntegreerd beleid rond duurzaamheid en onderwijs. Investeer in vorming voor leerkrachten en versterk hun competenties rond educatie voor duurzame ontwikkeling en klimaatverandering meer specifiek.

 3. Voorzie voeding in de winkel van een eco-score die mensen helpt om naast een gezond dieet ook rekening te houden met de ecologische impact van hun voedingskeuze.

 4. Maak wonen in de stad en in dorpskernen betaalbaar voor jongeren. Stimuleer nieuwe ruimte-efficiëntere woonvormen als samenwonen, community land trust, co-housing,…

 5. Maak middelen vrij om de infrastructuur van jeugdwerkorganisaties energiezuiniger te maken.

Download en lees het volledige advies hieronder.

Ook interessant...

Hou treinreizen betaalbaar voor jongeren.

Afgelopen weekend raakte bekend dat de NMBS de vaste kortingen op treintickets voor jongeren wil herbekijken. We maken ons zorgen...
Nieuwtje

Meer ruimte voor fietsen op de trein

Ons advies Duurzame Mobiliteit wordt realiteit.
 • #Actua
Nieuwtje
 • #Klimaat
Event