header.back to home

Concreet wil de Vlaamse Regering de huidige bepalingen over de erkenningsvoorwaarden en de bijhorende rapportageverplichtingen aanpassen aan de recente beslissing om de politieke jongerenbewegingen niet meer te subsidiëren maar wel nog te erkennen. De administratieve procedure van deze erkenning wordt met het voorgestelde uitvoeringsbesluit tot een minimum herleidt. 

De Vlaamse Jeugdraad roept op om, met deze erkenning, de politieke jongerenbewegingen op het Vlaams jeugdbeleid te blijven betrekken. 

Het adviespunt:

  1. Blijf de politieke jongerenorganisaties betrekken bij het beleid dat de Vlaamse Overheid uitstippelt voor kinderen jongeren en hun organisaties. 

Download en lees het volledige advies hieronder.