header.back to home

Al meer dan 40 jaar wordt door heel wat experten, leerlingen, leraren en ministers nagedacht over een eventuele hervorming van de schoolkalender en de vakanties. Minister Désir hakte de knoop door in het voorjaar van 2021, waardoor het Franstalig onderwijs volgens de huidige afspraken en verwachtingen vanaf schooljaar 2022-2023 met een nieuwe schoolkalender aan de slag gaat. Vanaf dat jaar verliezen 30 juni en 1 september hun bijzondere bijklank in Wallonië en een deel van de Brusselse scholen. De zomervakantie zal iets later starten en ook iets vroeger eindigen. In ruil wordt een week extra toegevoegd aan het begin van de herfst- en krokusvakantie.

Deze beslissing opende dit debat ook in Vlaanderen opnieuw en grondiger dan ooit. Minister Weyts geeft aan dat hij dit debat participatief en met de nodige tijd wil voeren met alle betrokken actoren. We voeren dit debat niet in het luchtledige. Kinderen en jongeren leren heel veel bij in ons onderwijs in Vlaanderen maar we kampen ook met heel wat uitdagingen. Kinderen en jongeren zweven niet als losse lerende wezentjes rond, maar zijn als volwaardige personen deel van al deze maatschappelijke evoluties. Pas als een kind zich sterk en goed in zijn vel voelt, kan het leren. In de klas, en daarbuiten. Met dit advies willen we enkele belangrijke principes naar voor schuiven, op basis van het kinderrechtenverdrag. Maak kinderen en jongeren geen lijdend voorwerp van deze eventuele hervorming. Luister naar hun voorwaarden en afwegingen en zorg ervoor dat ze leidend onderwerp kunnen zijn.

Belangrijke kanttekening en proces:

Voor dit advies gingen we in gesprek met jongeren, organisaties, en jeugdwerk en hielden we rekening met de bestaande literatuur en onderzoeken. Het komende half jaar leggen we een verder participatief traject af met kinderen, jongeren en hun organisaties om verdere afwegingen en inschattingen te maken, en zorgen we voor uitgewerkte scenario’s. We hebben daarbij aandacht voor de kansen, bedreigingen en essentiële randvoorwaarden bij elk scenario. We doen pas in een latere fase uitspraak over de noodzakelijke voorwaarden en eventuele positie van kinderen en jongeren. We willen dat doen na een stevig en weloverwogen traject. Dit huidige advies geeft alvast de absolute basisprincipes weer waaronder dit debat gevoerd moet worden.  

Enkele belangrijke adviespunten

  • Laat de stemmen en belangen van kinderen en jongeren bij dit onderwerp sterker doorwegen dan die van volwassenen

  • Garandeer voor elk kind het recht op rust en kwalitatieve vrije tijd

  • Zet de vele onderzoeken en standpunten van kinderen en jongeren over gelijkwaardiger onderwijs om in realiteit, ook zonder een hervorming van de schoolkalender

"Onze conclusie nu: We doen op dit moment nog geen uitspraak over of de schoolvakanties herverdeeld moeten worden of niet. We zien evenveel kansen als bedreigingen, en eisen onze stoel aan tafel op om hier vanuit het belang van kinderen en jongeren over na te denken. We vragen hierbij met de grootste aandrang om kinderen en jongeren centraal te stellen, van begin tot bij een eventuele implementatie van een hervorming en erna."

Uit het advies

Ook interessant...

Maatschappelijke en politieke vorming op school

Jongeren hebben nood aan maatschappelijke en politieke vorming en zien hierin een rol weggelegd voor het onderwijs.
Advies

Het Grote Schoolvakantievraagstuk.

Wat staat er te gebeuren met onze schoolvakanties? Wij schreven een advies over een mogelijke reorganisatie van het schooljaar.
  • #Actua
Nieuwtje

Organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen de buitenschoolse activiteiten

In dit advies lees je meer over waarom we nu te weinig garanties zien voor de organisatie van kwaliteitsvolle kinderopvang waar de...
Advies