header.back to home

Vanuit dat traject werden 12 adviespunten rond kwaliteit en werking van organisaties rond kadervorming geformuleerd. De adviespunten focussen voornamelijk op evaluatie, informatie en regulering rond kadervormingen.

Kadervorming is een term die gebruikt wordt voor het organiseren van cursussen (ofwel vormingen) waarmee je een officieel attest kan krijgen, bijvoorbeeld: een animatorscursus of instructeursvorming. 

Er zijn momenteel 45 organisaties die geattesteerde kadervorming organiseren. De geattesteerde cursussen versterken jonge animatoren, hoofdanimatoren en instructeurs in hun engagement. De trajecten dragen zo bij aan meer kwalitatieve begeleiding in het jeugdwerk. Elke organisatie heeft zijn eigenheid en manier van werken. De regelgeving rond kadervorming is dus vaak een compromis. Ze is niet geschreven op maat van één bepaalde organisatie, maar op maat van het jeugdwerk en de jongeren in Vlaanderen en Brussel.

Dit advies is gedragen door de volledige sector als gevolg van een sterk traject dat samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media gelopen werd en waarin iedere organisatie gehoord en tijdig geïnformeerd werd.

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Respecteer het participatief traject in samenwerking met het jeugdwerk.

  2. Plan een nieuwe grootschalige evaluatie van de regelgeving kadervorming in het laatste jaar van de legislatuur van de huidige minister.

  3. Monitor de uitval van jongeren tijdens het traject en de evolutie in het aantal attesten aan de hand van de KAVO-tool. Bewaak hierbij in het bijzonder de effecten van het afschaffen van het evaluatiemoment.

  4. Voer de nieuwe regelgeving snel in (idealiter september 2020) maar zorg voor een overgangsperiode van drie maanden met bijhorende overgangsmaatregelen.

  5. Laat jongeren de keuze of ze al dan niet met hun e-ID op de KAVO-tool inloggen.

Download en lees het volledige advies hieronder.

Download Advies