header.back to home

Er zijn momenteel 45 organisaties die geattesteerde kadervorming organiseren. De geattesteerde cursussen versterken jonge animatoren, hoofdanimatoren en instructeurs in hun engagement. De trajecten dragen zo bij aan meer kwalitatieve begeleiding in het jeugdwerk. Elke organisatie heeft zijn eigenheid en manier van werken. De regelgeving rond kadervorming is dus vaak een compromis. Ze is niet geschreven op maat van één bepaalde organisatie, maar op maat van het jeugdwerk en de jongeren in Vlaanderen en Brussel. 

We zien enkele nieuwe wijzigingen in de procedures, een nieuw artikel over integriteitsbeleid en een verhoging van het maximaal aantal leden in een adviescommissie. Goed nieuws! Daarnaast werd in samenwerking met het jeugdwerk ook een flexibilisering toegepast, samen met enkele nieuwe beslissingen om de coronacrisis deze zomer het hoofd te bieden. 

Enkele van de belangrijkste adviespunten:

  1. We zijn verheugd met de flexibilisering van de kadervormingsvereisten die er mee voor zorgden dat meer kwalitatief opgeleide jongeren tijdens de coronacrisis deze zomer als begeleiding mee kunnen op kamp of activiteiten.

  2. Plan een nieuwe grootschalige evaluatie van de regelgeving kadervorming in het laatste jaar van de legislatuur van de huidige minister.

  3. Voorzie voldoende informatie en begeleiding: organiseer nog een infomoment voor de sector om te duiden welke implicaties de wijzigingen in de praktijk zullen hebben.

  4. Minimaliseer de administratieve ballast bij de evaluatie en herziening van de erkenningsdossiers.

Download en lees het volledige advies hieronder.

Download Advies

Ook interessant...

Kadervorming 1

We schreven een nieuw advies rond Kadervorming. We schreven dit advies op vraag van de Vlaamse Regering, in samenwerking met de vo...
Advies

Noodfonds

De coronacrisis treft ook jeugdwerkorganisaties bijzonder hard. Voor Vlaams erkend jeugdwerk werd een noodfonds opgericht. In dit...
Advies