header.back to home

Met dit advies geven we aanbevelingen over de ideale manier waarop jongeren willen communiceren en onderwezen worden over het klimaat. Onze basisvraag: hoe breng je de boodschap van de klimaatcrisis tot bij jongeren zodat er wordt overgegaan tot actie?

Wat staat er in dit advies?

We hebben, op vraag van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de nota “Hoe ziet de ideale klimaatcommunicatiestrategie eruit voor en door jongeren?” geschreven, samen met Forum des Jeunes (de Franstalige Jeugdraad). Na het voorstellen van de nota aan experten en stakeholders, voelde de Werkgroep Klimaat de nood zich verder te verdiepen in het thema.

Vandaar dit advies! De adviespunten zijn geformuleerd op basis van de nota en de reacties die we hierop kregen, de kwalitatieve bevragingen bij een 80-tal jongeren, interviews met communicatiestrategen en ontwikkelaars van lessenpakketten, discussies die we hadden tijdens workshops van klimaat- en jeugdorganisaties en heel wat literatuur.

We hebben de adviespunten geplaatst onder vijf categorieën: taal, toon, inhoud van de boodschap, onderwijs en betrokken actoren.

“Feiten worden gedegradeerd tot naïeve overtuigingen, alsof de groene revolutie een religie is. Als mij gevraagd wordt waarom ik geen vlees eet, krijg ik na mijn antwoord weleens hoongelach als reactie. “Dat geloof je toch zelf niet?!”, hoor ik dan. Een bijzondere reactie, want het heeft werkelijk waar niets met geloof te maken, maar alles met feiten” - uit onze literatuurstudie: Storm, D. (2020). Als gezond verstand koning was.

Enkele belangrijke cijfers:

Dit advies is vooral geschreven op basis van kwalitatieve bevragingen en gesprekken die we hadden. We verwijzen in ons advies wél naar onderzoek van The Lancet.

 • Uit onderzoek bij 10.000 kinderen en jongeren wereldwijd, gaf 59% aan ‘erg of extreem bezorgd’ te zijn en 84% was op zijn minst matig bezorgd.

 • Meer dan 50% rapporteerde één van de volgende emoties: verdrietig, angstig, boos, machteloos, hulpeloos of schuldig.

 • Meer dan 45% van de respondenten zei dat hun gevoelens over klimaatverandering hun dagelijks leven en functioneren negatief beïnvloedden, en velen meldden negatieve gedachten over klimaatverandering te hebben (bijvoorbeeld. 75% zei dat ze de toekomst beangstigend vinden en 83% zei dat ze denken dat mensen gefaald hebben om voor de planeet te zorgen)

 • We gingen ook op zoek naar wat jongeren denken over Klimaat via de Waddist-app van De Ambrassade en Artevelde Hogeschool. Het volledige rapport kan je hier nalezen.

waddist-infographic-klimaat.png

Enkele belangrijke adviespunten:

 1. Hanteer het woord ‘klimaatcrisis’ in plaats van ‘klimaatverandering’. Het is belangrijk te duiden op de urgentie van de situatie.

 2. De urgentie ligt in het uitblijven van actie. Communiceer daarom duidelijk over de al huidige en toekomstige gevolgen van de klimaatopwarming.

 3. Het gebrek aan actiegerichtheid en wetenschappelijke kennis over de klimaatverandering moet worden aangepakt via een klimaatleerplan, dat wordt aangeboden vanaf de kleuterklas tot en met het hoger onderwijs, ongeacht de studierichting.

 4. Trek wetenschappelijk bewezen feiten niet meer in twijfel. Zet dus niet onnodig personen in de kijker of in de klas die de feiten tegenspreken.

 5. Neem je verantwoordelijkheid op en ban fake nieuws en complottheorieën zo veel mogelijk uit je klimaatcommunicatie of -educatie.

Download en lees het volledige advies hieronder.
banner-financiering-eu-klein.png

Ook interessant...

Advies bijkomende klimaatmaatregelen in het licht van het ‘Fit For 55-pakket’

We moedigen Vlaanderen met een advies aan om sneller te streven naar klimaatneutraliteit.
Advies
 • #Klimaat
Event

#COP27 volgens Anna

Wat vond Anna van de internationale klimaatconferentie?
 • #Klimaat
Nieuwtje