header.back to home

Hoe moeten we communiceren over het klimaat voor meer actie?

Het recentste IPCC-verslag bevestigt opnieuw dat we nog maar tien jaar hebben voordat we de emissiequota voor broeikasgassen overschrijden. Dat leidt tot een temperatuurstijging op aarde van 1,5°C. Jongeren van over de hele wereld komen in actie om van zich te laten horen, Communicatie is daarbij van cruciaal belang om zaken in beweging te zetten. Jongeren willen een sociaal klimaatrechtvaardige transitie. Om deze boodschap concreet te maken is de manier waarop men informatie en nieuws verspreidt erg belangrijk, zowel inhoudelijk als de vorm.

De Jongerenvertegenwoordigers Klimaat en Biodiversiteit van de Vlaamse Jeugdraad en Forum des Jeunes stelden zich de volgende vraag: wat zijn de essentiële elementen om over klimaatkwesties te communiceren naar jongeren toe? Via een bevraging gingen we tot bij jongeren zelf om te ontdekken hoe zij over klimaatcommunicatie denken.

Wat leerden we?

Uit onze bevraging blijkt dat jongeren graag meer leren over het klimaat, maar verdwalen in de overvloed aan informatie en daardoor niet weten waar te beginnen of wat te geloven. Jongeren hebben nood aan heldere en structurele informatie over de klimaatcrisis, beginnend bij de basiselementen tot concrete thema’s en hoe ze gelinkt zijn aan elkaar. Ze willen ook oplossingen zien. Weten welke oplossingen al uitgevoerd worden en hoe wij, als jonge burger, eveneens ons steentje kunnen bijdragen.

In onze gezamenlijke tekst met Forum des Jeunes lees je onze visie op een betere communicatiestrategie voor het klimaat kennen.

Deze tekst werd besproken op HackTheFuture en dienen als aanzet voor ons advieswerk rond de prioriteit Klimaat.

banner-financiering-eu-klein.png

Ook interessant...

Klimaatcommunicatie en -educatie

Hoe willen jongeren dat er gecommuniceerd en onderwezen wordt over het klimaat?
  • #Klimaat
Advies

Wij zijn deel van de Belgische delegatie op COP26

Wij mogen mee naar de klimaattop in Glasgow!
  • #Internationaal
Nieuwtje

De natuur heeft ons niet nodig, wij hebben de natuur nodig.

Jongerenadviseur Lotus ging naar de klimaattop naar Glasgow.
  • #Actua
  • #Internationaal
Blog