header.back to home

Op basis van eerdere adviezen wil de Vlaamse Jeugdraad met dit advies de toekomstvisie die het klimaatbeleidsplan uitdrukt verder versterken.

De Vlaamse jeugdraad is blij dat hem advies gevraagd werd over het ontwerp van Vlaams Klimaatbeleidsplan. Klimaat is een thema dat kinderen en jongeren in het bijzonder aanbelangt omdat het beleid van vandaag de wereld vormgeeft waarin wij opgroeien en verder leven. De mate waarin beleidsmakers erin slagen om klimaatverandering tegen te houden, zal de leefbaarheid van de planeet en de samenleving voor de huidige jongere generatie en de toekomstige generaties bepalen.

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Stel actie niet langer uit, wacht niet met maatregelen en ambitie tot 2021, maar start er nu mee. Maak de aangekondigde ambities concreet.

  2. Zorg voor goede afstemming met andere beleidsniveaus, in het bijzonder het lokale. De inbedding van het Witboek Ruimte Vlaanderen is een goede zaak.

  3. Duurzame mobiliteit is meer dan enkel het aanmoedigen van zachte mobiliteit en openbaar vervoer. Zorg dat ook randvoorwaarden zoals veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en betaalbaarheid, vervuld zijn.

  4. Werk financiële drempels voor duurzame consumptie weg en wees een internationale koploper in de transitie naar een duurzaam consumptiemodel.

  5. Focus zowel op jongeren als volwassenen in bewustmakingscampagnes. Bewustmaking via het onderwijs is een goede zaak. Zorg hierbij voor voldoende ondersteuning voor het onderwijs- en vormingsveld en in het bijzonder jeugdwerkorganisaties.

Download en lees het volledige advies hieronder.

Ook interessant...

Schrijf je nu in voor #HACKTHECOMM

Een hackathon over jongeren, klimaat en media.
Nieuwtje

Standpunt: Federaal plan voor Duurzame Ontwikkeling

Onze VN-jongerenvertegenwoordigers Reine en Anna zetten hun kritische bril op en lazen het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkelin...
  • #Internationaal
  • #Beleid
Nieuwtje

De natuur heeft ons niet nodig, wij hebben de natuur nodig.

Jongerenadviseur Lotus ging naar de klimaattop naar Glasgow.
  • #Actua
  • #Internationaal
Blog