header.back to home

Deze voorwaarde zijn: dat ze een inhoudelijk project beschrijven in een beleidsplan, tewerkstelling bieden of een reguliere werking uitbouwen voor kinderen en jongeren met een handicap. Het voorliggende decreetsontwerp omvat 5 subsidielijnen 

De Vlaamse Jeugdraad is positief over de voorgestelde tekst, maar maakt zich zorgen over de financiering van de verschillende subsidielijnen. Ze vraagt aan de regering om hier snel duidelijkheid in te scheppen en de sector te betrekken in de totstandkoming van de uitvoeringsbesluiten. 

De adviespunten:

  1. Schep duidelijkheid in de verdeling van de middelen tussen de verschillende subsidielijnen.  

  1. Bepaal de nieuwe ‘prioriteiten’ en ‘ontwikkelingen’ waar dient op worden ingezet, samen met de sector. 

Download en lees het volledige advies hieronder.

Ook interessant...