header.back to home

De toestroom van mensen op de vlucht stagneert momenteel, maar dit betekent niet dat de uitdagingen die gepaard gaan met hun komst verdwenen zijn, integendeel. Het merendeel van deze jongeren zal hier blijven en hier een leven opbouwen.

Jonge nieuwkomers, die elk hun dromen en talenten hebben, zijn door hun specifieke situatie extra kwetsbaar. Ze staan voor heel wat uitdagingen: niet alleen tijdens hun vlucht, maar ook wanneer ze hun leven hier proberen opbouwen. Zo blijkt het bijvoorbeeld moeilijk om een geschikte vrijetijdsbesteding te vinden. Het volstaat vaak niet om het reguliere vrijetijdsaanbod open te stellen voor de doelgroep jonge nieuwkomers.

Deze doelgroep naar het vrijetijdsaanbod leiden, vergt een engagement van zowel de aanbieder als de begeleiding door het opvanginitiatief, de stad of gemeente, het OCMW, het CAW, de Agentschappen Integratie & Inburgering, de voogd, de school, … Ook het Vlaams en Federaal beleidsniveau moeten de nodige stappen zetten.

Dit advies gaat in op de acties die de verschillende beleidsniveaus kunnen ondernemen om het recht op vrije tijd voor jonge nieuwkomers te vrijwaren.

Enkele cijfers:

 • In 2015 registreerde de Dienst Vreemdelingenzaken 44.760 aanvragen tot internationale bescherming in ons land.

 • In 2016 waren dat er nog 18.710. Met 19.688 asielaanvragen is het cijfer van 2017 vergelijkbaar met dat van 2016.

 • Daarnaast vroegen de laatste drie jaar opvallend meer niet-begeleide buitenlandse minderjarigen asiel aan: het gaat om 3099 individuele asielaanvragen in 2015 en 1076 aanvragen in 2016.

Enkele belangrijke adviespunten:

 1. Maak werk van een betere coördinatie tussen alle beleidsniveaus die inzetten op de integratie van jonge nieuwkomers. Er is nood aan één horizontaal beleid, dat de rechten van deze jongeren centraal plaatst over de verschillende bevoegdheden heen.

 2. Voorzie voor aanbieders van (lokale) vrijetijdsinitiatieven voldoende opleiding en informatie over hoe ze jonge nieuwkomers kunnen verwelkomen.

 3. Zorg voor duidelijkheid en een eenduidig beleid met betrekking tot de gesubsidieerde inschrijvingsgelden en budgetten om jonge nieuwkomers te kunnen laten participeren aan vrijetijdsbesteding.

 4. Maak werk van een aparte lokale jeugdbeleidmonitoring. Dit zou het ideale instrument zijn om in kaart te brengen waar jeugdwerk en bredere vrijetijdsinitiatieven een rol spelen in de integratie van jonge nieuwkomers

 5. Vrijwaar het recht op kwalitatief wonen voor jonge nieuwkomers en geef daarbij aandacht aan continuïteit en het beperken van verhuizen.

Download en lees het volledige advies hieronder.

Ook interessant...

Hoe kunnen we het normaal vinden dat kinderen en jongeren zomaar op straat terecht komen?

We maken ons zorgen over de situatie van in de Brusselse opvangcentra.
 • #Actua
 • #Gelijke Kansen
 • #Beleid
Nieuwtje

Gelijke Kansen-week: Migratie

De week van 21 februari staat helemaal in het teken van de prioriteit Gelijke Kansen. Dat thema werd gestemd tijdens de verkiezing...
 • #Gelijke Kansen
Blog

Gelijke Kansen-week: Vrije Tijd

De week van 21 februari staat helemaal in het teken van de prioriteit Gelijke Kansen. Dat thema werd gestemd tijdens de verkiezing...
 • #Gelijke Kansen
Blog