header.back to home

Maar jongeren springen niet in een wip van schoolbank naar werkvloer. Jongeren lopen structureel meer kans op werkloosheid en worden vaker tewerkgesteld in tijdelijke statuten. Zaken die wel vaker cijfermatig vanuit werkgevers- of beleidsperspectief aangekaart worden. Maar de stem van jongeren  is opvallend afwezig in de debatten over werk. 

De Vlaamse Jeugdraad boog zich de laatste drie jaar over deze problematiek. We gingen, samen met De Ambrassade, op zoek naar oplossingen en beleidsvoorstellen en keurden in 2017 een advies ‘Toegang tot werk’ goed. Het advies kwam er door een lang participatief traject waarbij de stem van jongeren én hun organisaties werd gehoord. 

Het advies focust op de deelthema’s die specifiek gaan over jongeren en de toegang tot werk en op beleidslijnen die een duidelijke implicatie hebben voor jongeren. Zo willen we prioritair werk maken van de hoge jeugdwerkloosheid met een focus op NEETs via o.a. eerlijke kansen op de arbeidsmarkt, een goede implementatie van de Europese jeugdgarantieregeling, de voorbereiding in het onderwijs, toegankelijke jongereninformatie en arbeidsbemiddeling die meer op jongerenmaat is. 

infographic-toegang-tot-werk.jpg

Enkele cijfers:

 • Met een jeugdwerkloosheidsgraad van 22,1% doet België het minder goed dan het gemiddelde EU-land (20,3%) 

 • Het Vlaams secundair onderwijs heeft te kampen met 11,0% vroegtijdige schoolverlaters. 

 • Het aantal jongeren met een tijdelijk contract bedraagt bij jongeren in België 30% 

Enkele belangrijke adviespunten:

 1. Zorg dat alle leerlingen kwaliteitsvolle studiekeuze- en onderwijsloopbaanbegeleiding krijgen en maak in het onderwijs voldoende tijd vrij voor competenties als zelfontwikkeling en -ontplooiing. Koppel hier eindtermen aan 

 1. Informeer jongeren over de jobkansen die ze hebben na het volgen van een bepaalde studierichting, zowel in het SO als HO. 

 1. Maak werk van een positief imago voor richtingen die leren en werken combineren. Beschouw ze als een volwaardige keuze. Investeer verder in duaal leren. 

 1. Organiseer arbeidsbemiddeling op maat van jongeren, in diensten die zich expliciet richten op jongeren.

 1. Voorzie financiële maatregelen die ook aan jongeren de kans geven om hun eigen job te creëren, bijvoorbeeld voordelige kredieten en financiële ondersteuning in de vorm van een uitkering tot hun financiële toestand is gestabiliseerd.

Download en lees het volledige advies hieronder.

Ook interessant...

Standpunt Uitbreiding transitiepremie ondernemerschap

Een halvering van de premie en te veel voorwaarden maken de maatregel amper toegankelijk voor jonge ondernemers.
 • #Beleid
Nieuwtje

Gezocht: Executive manager voor de verduurzaming van de toekomstige arbeidsmarkt.

We werven aan! Solliciteer nu voor de belangrijkste job van de toekomst.
 • #Adviesraad
 • #Beleid
Nieuwtje