header.back to home

Op 18 december keurde de ministerraad een wijziging van het uitvoeringsbesluit goed om de transitiepremie van werkzoekenden naar ondernemerschap tijdelijk open te stellen voor jongeren tot 30 jaar en werkzoekenden uit kansengroepen. Zodat meer mensen de weg zouden vinden naar het ondernemerschap. Een beslissing die wij toejuichten. In ons advies ‘Toekomst van werk’ pleitten we namelijk al voor zo’n maatregel voor jongeren. We zien immers veel ambitie bij jongeren om zelf te gaan ondernemen maar zien tegelijk dat wie geen financiële buffer heeft zich zelden aan dit avontuur waagt.

Zo gaat veel talent, creativiteit en ambitie verloren bij jonge starters op de arbeidsmarkt. Op de ministerraad van 12 februari werd op vraag van de SERV (het huis van het Vlaams sociaal overleg) beslist deze maatregel niet enkel meer voor bovenstaande doelgroepen open te stellen, maar voor alle werkzoekenden. De maandelijkse premie zou bijgevolg ook worden gehalveerd om de oefening budgettair rond te krijgen.

Werk

Wij vinden het spijtig dat door gevolg van het breder toegankelijk maken van deze maatregel het budget van de individuele premies voor jongeren ook zal worden gehalveerd. Maar nog problematischer zijn de voorwaarden waaraan jongeren moeten voldoen om gebruik te maken van deze premie. Men moet namelijk uitkeringsgerechtigd zijn en één van volgende uitkeringen krijgen: 

 • werkloosheidsuitkering 

 • leefloon van het OCMW (maatschappelijke integratie) 

 • financiële steun van het OCMW (maatschappelijke hulp) 

 • uitkering binnen het overbruggingsrecht voor zelfstandigen 

 • ziekte- of invaliditeitsuitkering omdat u arbeidsongeschikt was 

Na navraag bij het kabinet van minister Crevits werd bevestigd dat jongeren die een inschakelingsuitkering ontvangen ook in aanmerking komen. Dit is alvast een stap in de goede richting, maar ook hier zijn er enkele problemen: 

 • Pas afgestudeerde jongeren zijn niet uitkeringsgerechtigd. Ze moeten namelijk, eens ingeschreven bij VDAB, een wachttijd van een jaar doorlopen alvorens ze in aanmerking komen voor een inschakelingsuitkering. Vermits deze maatregel ook maar van kracht zal zijn voor een jaar, betekent dit dat wie nu afstudeert en wil ondernemen, geen beroep zal kunnen doen op deze premie. 

 • Een inschakelingsuitkering is beperkt in leeftijd én stelt diplomavereisten voorop. Zo mag je maximum 25 jaar zijn op het moment dat je je inschakelingsuitkering aanvraagt. Wat dus wilt zeggen dat je maximum 24 mag zijn op het moment dat je wachttijd van start gaat. Voor wie langer studeerde, vormt dit een probleem. Daarnaast moet je een diploma secundair onderwijs behaald hebben, anders kan je pas vanaf je 21 jaar een inschakelingsuitkering aanvragen. Bovendien is het probleem van NEET-jongeren die zich niet inschrijven bij VDAB, en wiens wachttijd dus niet loopt, al langer bekend dan vandaag. Jongeren die ofwel te oud zijn na het afstuderen, ofwel de diplomavereisten niet halen of wiens wachttijd nog niet is gestart omdat ze niet zijn ingeschreven bij VDAB (en die dus vaak erg kwetsbaar zijn), komen bij gevolg niet in aanmerking. 

Op die manier dreigt deze maatregel zijn doel voorbij te gaan: jongeren en kwetsbaren op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld NEET’s) toeleiden naar het ondernemerschap. Dat jongeren de meest getroffen groep zijn op de arbeidsmarkt in deze crisis, duiden verschillende studies. Vaak wordt dit door het beleid genuanceerd doordat de hogere werkloosheidscijfers maar een tijdelijk fenomeen zouden zijn. Maar voor deze generatie schoolverlaters en jongeren is dit geen tijdelijk fenomeen. Onderzoek uit de vorige financiële crisis leerde ons dat jongeren het litteken van een slechte start meedragen tot meer dan 10 jaar in hun professionele carrière. 

Wij verwachten dan ook daadkrachtig beleid van onze Vlaamse Regering om er voor te zorgen dat jongeren perspectief blijven hebben in deze crisis, ook op de arbeidsmarkt.  

 • Schaf de voorwaarde dat je uitkeringsgerechtigd moet zijn om van deze transitiepremie te genieten af, toch zeker voor jongeren.  

 • Zorg dat het huidige bedrag van de premie voor jongeren en kwetsbare groepen kan behouden blijven.  

Dit was aanvankelijk een maatregel voor jongeren, maak dit dan ook waar. 

Ook interessant...

Gezocht: Executive manager voor de verduurzaming van de toekomstige arbeidsmarkt.

We werven aan! Solliciteer nu voor de belangrijkste job van de toekomst.
 • #Adviesraad
 • #Beleid
Nieuwtje

Toegang tot werk

De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt is een uitdagend parcours. Werk is van groot belang voor de persoonlijke ontplooiing e...
Advies

Toekomst van Werk

Met de Vlaamse Jeugdraad willen we inzetten op een inclusieve arbeidsmarkt die ‘jongerenproof’ is, nu en in de toekomst.
Advies