header.back to home

We kregen de vraag om een advies te schrijven over het nieuwe besluit van de Vlaamse regering over het subsidiëren van jeugdverblijven. In dit besluit worden heel wat administratieve vereenvoudigingen doorgevoerd. En dat juichen we toe.

Het jeugdtoerisme heeft er enkele pittige jaren op zitten door corona: er was sprake van periodes van sluitingen en periodes waarin groepen en verblijven op een flexibele en vaak creatieve manier op zoek moesten naar oplossingen voor het opdelen in kleinere groepen, de nood aan extra sanitair, slaapplekken, …  Stilaan komt het jeugdtoerisme weer tot leven door de weekends en vakantiekampen van jeugdwerkorganisaties en de bos/zee/sportklassen van scholen die ook de weg terug naar het aanbod hebben gevonden. Al gaan we de gevolgen nog even met ons meedragen.

Daarnaast zetten ook de stijgende prijzen (energie, voeding, bouwmaterialen, personeel) jeugdverblijven opnieuw onder druk. En zal de huidige vluchtelingencrisis ook af en toe voor extra uitdagingen zorgen om iedereen een plek te geven op maat van de eigen noden. Ook hier zal jeugdwerk en jeugdtoerismesector zich opnieuw flexibel en solidair tonen en bewijzen we de kracht van deze sector.

Dankzij het gelopen traject, de gemaakte keuzes en de bijsturingen die er ook zijn gekomen na advies van de Vlaamse Jeugdraad, de SARC en de Raad van State is de focus op jeugd en jeugdwerk meer versterkt. Op die manier is er voor sommige actoren vooral ook meer duidelijkheid gecreëerd en kan er een duidelijke keuze gemaakt worden tussen jeugd en jeugdwerk als primaire doelgroep(en).

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Anticipeer op de toekomst. Vermijd dat deze financiële injectie van 1,2 miljoen euro – vandaag een grote en noodzakelijke inhaalbeweging – in de toekomst opnieuw uitdraait op een symbolisch verhaal.

  2. We blijven hameren op het belang van goede afstemming tussen de beleidsdomeinen Jeugd en Toerisme, ook i.f.v. de besluiten.

  3. Nieuwe aanvraagformulieren, sjablonen etc. zijn een stap vooruit in de administratieve vereenvoudiging, maar bewaak de goede werking en voorzie voldoende ondersteuning bij aanvang en in de toekomst.

Lees en download het volledige advies hieronder.

Ook interessant...

Subsidiëring jeugdhostels en jeugdverblijfcentra

Dit advies werd geschreven naar aanleiding van een decreetswijziging inzake de subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra en on...
Advies

Jeugdverblijven

In dit advies lees je meer over onze houding tegenover Jeugdtoerisme in brede zin en specifiek over het nieuwe decreet jeugdverbli...
Advies

Een nieuw advies over Jeugdtoerisme!

We schreven een advies over het besluit rond Jeugdtoerisme en -verblijven door de Vlaamse Regering.
  • #Jeugdwerk
Nieuwtje