header.back to home

Wat maakt jou dé ideale jeugdwerkadviseur?

Jo

Jeugdwerk zit al jaar en dag in mijn DNA. Als ervaren jeugdwerkadviseur stel ik me graag terug kandidaat voor een vierde periode. Na een eerste job bij een lokale jeugddienst, ben ik ruim tien jaar actief als medewerker intern beleid bij KSA. Ook in mijn vrije tijd engageer ik me nog steeds voor een aantal (jeugd)verenigingen (zowel op lokaal als bovenlokaal niveau). Met die ruime bagage, jarenlange ervaring en met een brede focus wil ik blijven meewerken aan stevig advieswerk bij de tofste adviesraad van Vlaanderen. Ik wil me o.a. via de Vlaamse Jeugdraad dan ook de komende beleidsperiode engageren en inzetten voor een kind- en jeugdvriendelijke samenleving, met bijzondere aandacht voor:

  • voldoende fysieke en mentale ruimte voor kinderen en jongeren;

  • duurzame en veilige mobiliteit;

  • degelijke participatiemogelijkheden voor kinderen en jongeren aan het lokaal en Vlaams beleid;

  • het erkennen en consolideren van het kostbare vrijwilligerswerk in Vlaanderen.

Vertel iets meer over jezelf.

Ik kreeg de  jeugdwerkmicrobe te pakken bij een plaatselijke KSA-groep, waar ik nog steeds actief ben als volwassen begeleider en bij de ondersteunende vzw. Tijdens de zomer kan je me een hele maand als vrijwilliger terugvinden op een kampweide in de Ardennen. Daarnaast trek ik er graag met de rugzak op uit naar een avontuurlijke bestemming; behalve tijdens de krokusvakantie. Dan vier ik als Aalstenaar steevast carnaval. Met AKV De Zwisjelmoizen fleur ik elk jaar de stoet op met een niet-controversieel, humoristisch thema. Sportief knoop je met mij best een gesprek aan over wielrennen of zie je me wel eens rijden op een koersfiets. Verenigingsmens, fan van openluchtleven en wielerliefhebber, zijn de vaste termen hoe ik me in vriendenboekjes omschrijf.

Wat zijn de ambities van jouw organisatie en wat is jouw rol daarin?

Als teamspeler blijft KSA geloven in de kracht van samenwerking. Door krachten te bundelen, kennis te delen en gezamenlijk onze stem te verheffen, versterken we niet enkel de interne werking maar kunnen we ook een belangrijke rol spelen in het maatschappelijk debat. KSA gaat daarom graag partnerschappen en samenwerkingsverbanden aan en neemt gemotiveerd een rol op bij relevant vertegenwoordigingswerk. Concreet voorbeeld daarvan is onze trekkende rol in Project XX vorig jaar, waar we leiding uit jeugdwerk samenbrachten met jongeren uit de jeugdhulp.

Als medewerker intern beleid ben ik vooral bezig met de beleidsplanning en het opvolgen van het pedagogisch beleid. Van daaruit weet ik heel goed wat de wensen en behoeften zijn van onze groepen en leden. Mijn engagement als jeugdwerkadviseur werkte daarbij steeds blikverruimend zowel persoonlijk als voor KSA. Uit onze groepsbevraging blijkt dat de thema’s die uit het Touristentraject voortvloeiden ook KSA’ers wakker houdt. Het zijn thema’s waar onze groepen en leiding kunnen bij betrokken worden, om ideeën te geven, om participatief mee te denken en om advies te geven aan beleidsmakers (zowel op lokaal als Vlaams, federaal en Europees niveau). KSA ziet het dan ook als een grote meerwaarde om via de Vlaamse Jeugdraad mee de schouders te kunnen blijven zetten onder een sterk en participatief jeugdbeleid.

In een notendop

Hallo, ik ben Jo, beleidsmedewerker bij KSA. Als die-hard jeugdwerker wil ik graag mijn jarenlange ervaring binnen de tofste adviesraad van Vlaanderen blijven inzetten en delen. Vanuit een veelheid aan thema’s waar ik rond werk(te) (op lokaal en bovenlokaal niveau), wil ik als jeugdwerkadviseur blijven meewerken aan sterk onderbouwde adviezen over alles wat kinderen en jongeren aanbelangt.  Een nog sterker jeugdbeleid, daar ga ik voor.

  • ruimte voor kinderen en jongeren

  • kracht van vrijwilligers

  • drempelverlagend

aankondiging-verkiezingen.png