header.back to home

Momenteel vindt de COP plaats in Sharm-El-Sheikh. Maar wat houdt die internationale klimaatconferentie juist in? Vrijwilligers van de werkgroep Klimaat leggen het je uit, in mensentaal!

Wat is een COP?

Deze maand vindt in Sharm-El-Sheikh (Egypte) de 27e conferentie over klimaatverandering van de Verenigde Naties (VN) plaats. De VN brengt jaarlijks alle landen op aarde samen voor een grootse klimaatconferentie – COP genaamd – wat staat voor de 'Conference of the Parties'. Op 27 jaar tijd is klimaatverandering uitgegroeid van een marginale kwestie tot een wereldwijde prioriteit. Elk jaar worden gemaakte afspraken op een COP-bijeenkomst belangrijker, gezien de urgentie om actie te ondernemen voor de klimaatcrisis.

Van 7 tot 18 november komen tienduizenden onderhandelaars, staatshoofden en hun regeringen, bedrijven, organisaties en burgers samen om overeenstemming te bereiken over de aanpak van de klimaatverandering. Op de COP van 2015 in Parijs kwamen alle landen al overeen samen te werken om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden en te streven naar 1,5 graden. Ze gingen ook akkoord om geld beschikbaar te stellen en jaarlijks hun plannen bij te stellen om deze doelstelling te bereiken.

Ook dit jaar, in Sharm-El-Sheikh, zullen alle landen hun plannen bespreken en moeten herzien. COP27 zal beslissend zijn of de Parijsdoelstellingen al dan niet bereikt worden, want er moet op korte tijd nog veel gebeuren om onze uitstoot te verminderen en zo de opwarming van de planeet tegen te gaan.

Jongeren op de COP

YOUNGO organiseert jaarlijks een Conference of Youth (COY) om de stem van kinderen en jongeren extra in de kijker te zetten, jongeren te versterken in hun lokale en nationale klimaatacties en om kinderen en jongeren de kans te geven zelf het klimaatbeleid vorm te geven. YOUNGO-vertegenwoordigers leggen officiële verklaringen af, leveren technische en beleidsmatige input voor onderhandelingen en gaan in gesprek met beleidsmakers op de VN-conferenties over klimaatverandering. Zo wordt de deelname van jongeren aan klimaatbeleid op lokaal, nationaal en internationaal niveau bevorderd.

YOUNGO is het jongerenluik van het UNFCCC, wat staat voor ‘United Nations Framework Convention on Climate Change’, kortweg: het VN klimaatverdrag. Dit werd opgesteld tijdens de ‘Earth Summit’ in 1992 en ondertussen ondertekend door 165 landen. Tegenwoordig verwijzen we naar de UNFCCC als organisatie die ervoor zorgt dat alle processen die in het verdrag staan, worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld: de COP organiseren.

Dit jaar vond de 17e Jeugdconferentie over klimaatverandering plaats van 2 tot 4 november in Sharm-El-Sheikh. Hoe deze verlopen is en wat er zoal gezegd is geweest, kan je op hun website lezen.

COP Youth Day

Elk jaar wordt een Young and Future Generations Day gevierd op de COP. Dit is om de deelname van jongeren aan VN-conferenties over klimaatverandering te benadrukken en hun stem kracht bij te geven. Dit jaar staat de COP Youth Day gepland op 10 november.

Gedurende de dag vinden door jongeren georganiseerde evenementen, workshops en activiteiten plaats. Dit gaat van creatieve acties tot samenwerkingen en tentoonstellingen die de belangrijke rol van jongeren in klimaatactie benadrukken. Die dag kan je ook volgen op onze Instagram, want onze VN-Jongerenvertegenwoordiger Anna zal er uitgebreid verslag over brengen.

Youth Space

Dit jaar zal er voor de eerste keer een fysieke ruimte ingericht worden door kinderen en jongeren die deelnemen aan de COP. Elk jaar krijgen landen de ruimte om hun goede praktijken of maatregelen voor een beter klimaatbeleid te tonen. Het is een manier om aan bedrijven, organisaties en burgers te laten zien op welke manier de overheid bezig is om hun emissies te verlagen. Het gaat dus over ‘showen’, maar ook wordt een soort groepsdruk gecreëerd.

Dit jaar krijgen ook jongeren en jeugd-NGO’s de kans om te tonen wat zij doen én wat zij willen dat anderen doen om de klimaatcrisis aan te pakken. Het is een dankbare opportuniteit om met wereldleiders te spreken en hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Op deze manier komen jongeren ook in direct contact met onderhandelaars en beleidsmakers van over heel de wereld.

Zo, dat was de COP in een notendop! Heb je nog vragen? Neem dan contact op.

banner-financiering-eu-klein.png

Ook interessant...

Klimaatcommunicatie en -educatie

Hoe willen jongeren dat er gecommuniceerd en onderwezen wordt over het klimaat?
  • #Klimaat
Advies

Alles of niets op COP27

Wij trokken naar Sharm-el-Sheikh voor COP27.
  • #Klimaat
Blog
  • #Klimaat
Event