header.back to home

De voorbije maanden kon je de noodkreten van jongeren niet missen. Jongerenvertegenwoordigers van de Vlaamse Scholierenkoepel, Vlaamse Jeugdraad en Vlaamse Vereniging van Studenten deelden afzonderlijk bezorgdheden en voorstellen. We zien allemaal hetzelfde groeiende probleem: het gaat niet goed met de jeugd, het gaat steeds slechter en daar moet nu actie rond genomen worden. Het overlegcomité heeft vrijdag een kans om op korte termijn een aantal maatregelen recht te trekken én om jongeren concreet perspectief te geven: wat mogen we verwachten als die kwetsbare mensen veilig zijn? Wij vragen de ministers om maatregelen te treffen zodat kinderen, jongeren, scholieren en studenten het volhouden.

Jaar na lockdown: uniek, eendrachtig signaal vanuit de jeugd

Standpunt impact corona

Herinnert u zich de start van dit jaar nog? Paniek omdat er ook op scholen uitbraken waren. Onder grote druk werd de vrije tijd van kinderen vlot nog verder ingeperkt, met als compensatie een kleine mogelijkheid voor tieners om hun hobby’s terug op te starten. We hoorden vele noodkreten van studenten die het niet meer zagen zitten tijdens de examens. Scholieren die slechts af en toe naar school kunnen met dan nog eens zeer strikte maatregelen. Jongeren die opgepakt worden door politie omdat ze buiten de schoolmuren afspreken met klasgenoten. De start van 2021 leek verdacht hard op een slecht vervolg van 2020. 

Het magische p-woord

Jammer genoeg merken we enkele weken later dat de nieuwe maatregelen voor de hobby’s van kinderen en jongeren in de praktijk een gigantische druk leggen op het vrijwillig engagement van jongeren. De regels zijn ondertussen heel streng, jonge vrijwilligers krijgen weinig ruimte om zelf ook jong te zijn en de motivatie zakt. De minimale ademruimte die kinderen en jongeren nog hadden, werd de laatste maanden te makkelijk verder ingeperkt en nog niet opnieuw bijgepompt. We durven het magische P-woord (perspectief) bijna niet meer uitspreken, maar toch is en blijft het nu nodig. Deze vrijdag is het overlegcomité hiervoor de perfecte aangelegenheid, de laatste kans. Want als er nu niet beslist wordt om de recente verstrengingen op vrije tijd van kinderen en jongeren minstens terug te draaien blijven we zwaar inhakken op de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. 

Generatie Lockdown titel

De race

Wordt het geen tijd om jongeren terug meer ruimte te geven om effectief jong te zijn? Wat voor ons een evidentie lijkt is het duidelijk nog niet voor iedereen. De cijfers gaan de goede kant op, iedereen heeft hard gewerkt en alle sectoren staan klaar met protocollen. Laat in deze race onder sectoren ons, een bijzonder kwetsbare groep in deze crisis: kinderen en jongeren niet ondersneeuwen. Voor onze ouderen zien we eerste tekenen van ademruimte en we gunnen het hen van harte. Jongeren worden gevraagd om op de tanden te blijven bijten. Een eerste kleine stap werd genomen afgelopen week door meer contactonderwijs mogelijk te maken in het hoger onderwijs. Maar daar mag en kan het niet stoppen. 

Eén rode draad blijft immers enorm duidelijk doorheen al deze vaststellingen: Kinderen, jongeren, studenten, werkzoekenden, jeugdwerkers en vrijwilligers hebben nood aan perspectief. We vormen een derde van onze hele bevolking, roepen op tot solidariteit maar willen wel weten waarvoor we het doen. Concrete vooruitzichten. We gaan samen voor alle maatregelen, voor onze grootouders, voor elkaar, we slaan er ons samen al heel lang door. Wanneer we veilig samen komen voor een noodzakelijke babbel krijgen we echter geen waardering of aanmoediging, maar scheve blikken. Het ad-hoc beleid van de voorbije weken was soms bijzonder scherp voor kinderen en jongeren. Hoe gaat het nu verder?

Samen zijn

We kregen de afgelopen weken uitgebreid de kans om onze bezorgdheden over te brengen aan de verschillende betrokken ministers en experten. Het aantal Zoom-calls waarin politici aan jongeren willen duidelijk maken dat ze naar hen luisteren is amper nog te tellen. En dat is een goede zaak! We horen onze ministers graag zeggen dat ze naar jongeren luisteren, nu is het tijd voor actie. Laten we samen dat perspectief voor jongeren effectief realiseren. We zijn het er stilaan allemaal over eens dat jongeren vooraan in de rij moeten staan op het moment dat er versoepelingen mogelijk zijn eens de kwetsbare groepen ingeënt zijn. We zijn meer dan klaar om concrete voorstellen op tafel te leggen voor de maatregelen. 

Eén principe staat centraal in onze vraag: samen zijn. Kinderen en jongeren hebben een gigantische nood aan samen groeien en leren, binnen, maar zeker ook buiten hun lessen, in het bijzonder met leeftijdsgenoten. We formuleerden enkele prioritaire maatregelen waarvan we verwachten dat ze zo snel mogelijk, worden ingevoerd op 1 maart, en ten laatste op 15 maart. 

  • De lente is op komst en dus worden de mogelijkheden om buiten elkaar te ontmoeten steeds realistischer. De grootste belemmering hiervoor is de beperking tot een groepje van 4 jongeren om samen af te spreken. Als we met z’n allen willen dat kinderen en jongeren elkaar terug zien moet deze maatregel dringend herzien worden. Conform het voorstel voor de strengste maatregelen voor georganiseerde activiteiten pleiten we er voor dat het samenscholingsverbod afgezwakt wordt voor jongeren om elkaar in groepen van maximaal 10 te zien. We zien hierbij een cruciale rol weggelegd voor lokale besturen. Creëer plaatsen waar deze ontmoeting op een veilige manier mogelijk is en criminaliseer jongeren niet wanneer ze in kleine groepjes buiten en veilig met elkaar afspreken. Ook voor wie geen deel is van een organisatie, ook voor wie ‘gewoon wilt hangen’.  

  • Zorg dat een vrijetijdsaanbod voor àlle kinderen en jongeren terug mogelijk is. De fantastische jeugdwerkzomer ligt al even achter ons, maar de ervaring is er nog steeds. Al maanden liggen de draaiboeken en plannen klaar om verantwoord en veilig samen te kunnen komen en jong te zijn. Vragen we om meteen alles  terug mogelijk te maken? Neen. We begrijpen dat gezien de virologische realiteit we in de strengste fase zitten. Daar hebben we een plan voor: code rood. Onze kinderen en jongeren zitten al maanden in hun eigen code rood, op alle vlakken. Zorg voor ademruimte door met de juiste aangepaste maatregelen terug ontmoeting mogelijk te maken  voor alle kinderen en jongeren, van 0 tot 30 jaar. 

We hebben het hier dus helemaal nog niet over festivals of grote bevrijdingsfeesten. Het gaat ons om over het terugvinden van "kleine gelukskes". Samen met leeftijdsgenoten in het park tegen een bal trappen, hangen op het skatepark, samen ravotten of écht kunnen praten met elkaar, … Gunt u kinderen en jongeren hun klein gelukskes? Awel, dan is het nu tijd om in gang te schieten! We eisen duidelijke uitspraken op het overlegcomité van komende vrijdag met beslissingen over maatregelen vanaf 1 maart. 

Veel kinderen en jongeren hebben nog geen stemrecht, maar wel een stem. Die laten wij met de Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse Vereniging van Studenten en de Vlaamse Scholierenkoepel keer op keer horen. De vraag is of de ministers in het overlegcomité deze keer niet alleen luisteren maar ook handelen.

Ook interessant...

Overlegcomité, tijd om de daad bij het woord te voegen.

Een overlegcomité waarin kinderen en jongeren eindelijk terug vermeld werden. Lees onze volledige reactie.
  • #Corona
  • #Actua
Nieuwtje

Verdere verstrengingen zijn geen klappen meer, maar dreunen.

Kinderen en jongeren dreigen zeer snel slachtoffer te worden van de verstrengingen. Hebben onze beleidsmakers geleerd uit de voorb...
  • #Corona
  • #Actua
Nieuwtje

Mondmaskers en Megafonen: Onze stem gaat niet meer in lockdown

Kinderen en jongeren moeten centraal staat in de relance en na corona. Met dit advies maken we de rekening op van de voorbije maan...
Advies