header.back to home

Net voor de nieuwe verstrengingen van de Coronamaatregelen lanceerden we zes gouden regels op om van deze generatie kinderen en jongeren geen #generatielockdown te maken. Daarnaast riepen we jongeren over heel Vlaanderen om zich te laten horen via #generatielockdown. We kregen hier massaal reactie op. Maar wat heeft dit allemaal betekend?

trending

Wat werd beslist door het overlegcomité?

Een duidelijk overzicht van de maatregelen vind je via de website WATWAT. We steunen de strenge maatregelen die vandaag in werking traden, maar na onze actie van vorige week willen we graag herhalen dat er heel wat zaken zijn die kinderen en jongeren wel nog mogen. En dat is vooral dankzij jullie en het feit dat velen van jullie van zich lieten horen de afgelopen dagen en weken.

  • Kinderen tot en met 12 jaar vallen buiten de strenge maatregelen en kunnen elkaar blijven zien en samen spelen. Virologisch gezien is er namelijk geen reden om activiteiten voor kinderen tot 12 jaar te beperken, zolang volwassenen begeleiders zich aan de gezondheidsmaatregelen houden (mondmasker op, voldoende afstand, …).

  • Daarom kunnen ook jeugdactiviteiten voor kinderen tot 12 jaar nog steeds doorgaan. Dit benadrukten zowel Minister van Jeugd Benjamin Dalle als viroloog Marc Van Ranst afgelopen weekend.

  • Buiten afspreken in groepen van vier personen, met de nodige afstand en eventueel gebruik van mondmasker blijft mogelijk. Ook jongeren +12 kunnen elkaar dus blijven zien.

  • De publieke ruimtes en speelruimtes blijven open voor kinderen en jongeren.

  • Jeugdwelzijnswerk kan in groepen tot 8 deelnemers actief blijven.

What's next?

De Vlaamse Jeugdraad is heel tevreden dat bovenstaande zaken mogelijk blijven, maar we blijven erop hameren dat er blijvend nood is aan perspectief voor alle kinderen en jongeren. Perspectief in het algemeen, maar ook zeker voor zij die zich in heel specifieke en zelfs kwetsbare situaties bevinden: kinderen en jongeren in voorzieningen, in (kans)armoede, met een beperking, met donkere gedachten... We rekenen erop dat bij volgende beslissingen kinderen en jongeren ook worden aangesproken om duidelijk te maken welk perspectief er voor hen is.

Wij zullen alvast de komende dagen en weken dat perspectief van kinderen en jongeren blijvend zichtbaar maken. Zodat federale en Vlaamse beleidsmakers onze belangen serieus blijven nemen. Zodat lokale besturen die op eigen houtje strengere maatregelen hebben getroffen zo snel mogelijk weer meer versoepelingen doorvoeren voor hun lokale jeugd. En zodat in het maatschappelijk debat komaf gemaakt wordt met stereotyperende en veralgemenende beeldvorming van “dé jongeren”. Als de afgelopen dagen iets hebben duidelijk gemaakt, dan is het wel dat jullie bezorgdheden en kopzorgen, maar ook jullie engagement en dadendrang niet te negeren vallen, maar net naar waarde geschat moeten worden. Natuurlijk geven jullie en wij een f*ck, dus zet ons mee aan tafel.

Afsluiten doen we met de woorden van onze voorzitter Alexandra.

Generatie Lockdown

We steunen de maatregelen, maar we betreuren dat het Overlegcomité zich niet rechtstreeks tot kinderen en jongeren heeft gericht. Voor jongeren en kinderen is het lastig om altijd opnieuw te horen dat we mee verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van het virus, en vervolgens geen erkenning krijgen voor de inzet die er zeker ook is.

Naast deze nieuwe maatregelen lieten jullie ook massaal van je horen via onze actie #GeneratieLockdown. We waren zwaar onder de indruk van alle verhalen die ons via deze weg bereikten. We willen jullie oproepen om dit te blijven doen. We hebben jullie verhalen nodig om aan beleidsmakers duidelijk te maken wat het betekent om vandaag jong te zijn.

Jullie verhalen werden ook door heel wat pers opgepikt. Zo kwamen we afgelopen weekend aan bod in het Journaal op zaterdag 30 oktober en in De Standaard.

Daarom gaan we deze week ook verder met deze actie en zetten we enkele verhalen die ons bereikten extra in de kijker om duidelijk te maken wat het is om vandaag jong te zijn.

Houd onze website en social media in de gaten en samen zorgen we er voor dat we geen #GeneratieLockdown worden.

Ook interessant...

Zes gouden regels om geen #GeneratieLockdown te worden.

Er komen opnieuw verstrengingen aan. Voor kinderen en jongeren lijkt dat opnieuw een dramatische scenario te worden. Wij willen ge...
  • #Corona
  • #Beleid
Nieuwtje

#GeneratieLockdown: "alsof ik voor mezelf al geen masker opgezet had."

In deze reeks blogposts laten we #GeneratieLockdown zelf aan het woord.
  • #Corona
Blog

Mondmaskers en Megafonen: Onze stem gaat niet meer in lockdown

Kinderen en jongeren moeten centraal staat in de relance en na corona. Met dit advies maken we de rekening op van de voorbije maan...
Advies