header.back to home

In 2023 krijgt Vlaanderen een gloednieuw Mensenrechteninstituut. Dat staat nu definitief vast. Vorige week keurde de Vlaamse Regering de definitieve teksten goed om dit realiseren. We volgden dit met grote aandacht want dit dreigde grote impact te hebben op de situatie van kinderen en jongeren in Vlaanderen.

Een jaar geleden werd deze oprichting aangekondigd door de Vlaamse Regering. En net zoals bij heel wat andere middenveldorganisaties gingen er ook bij ons heel wat alarmbellen af. Zeker toen bleek dat een mogelijke inkanteling van het Kinderrechtencommissariaat mee op de agenda stond. Dit was voor ons onbespreekbaar en dat maakten we ook duidelijk in ons advies van februari 2022.

De voorbije maanden lieten we deze bezorgdheid op zoveel mogelijk plaatsen horen en dat is duidelijk niet zonder gevolg gebleven. In de definitieve teksten is er geen sprake meer van een inkanteling van het Kinderrechtencommissariaat in een nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut. Hiermee erkent de Vlaamse Regering uiteindelijk het belang en de eigenheid van kinderrechten. Kinderrechten kunnen niet zomaar op één hoop gegooid worden met mensenrechten. Net omdat de positie van kinderen en jongeren extra beschermd moeten worden. Dat werd vorige week nog maar eens duidelijk tijdens de viering van 25 jaar Kinderrechtencommissariaat waar zo goed als alle politieke partijen dit belang mee bevestigden.

“Laten we terugkeren naar de essentie: de onveranderlijke en onvoorwaardelijke waarde van kinder- en mensenrechten. Ze zijn er ter bescherming van ieder van ons, zoals het hoort. Respect voor kinder- en mensenrechten hoort één van de fundamenten van onze samenleving te zijn. En ja, dat mag soms aan de hand van scherpe kritiek zijn. Kinder- en mensenrechten bestaan niet om de lieve vrede te bewaren, maar om de overheid te wijzen op haar fundamentele verantwoordelijkheid ten aanzien van elke mens.” - Uit ons advies.

We zijn tevreden dat ons advies grondig werd gelezen en impact had op de uiteindelijke beslissingen voor het nieuwe Vlaamse Mensenrechteninstituut. Maar dat neemt niet weg dat er nog steeds bezorgdheden zijn over de effectieve werking van dit nieuwe instituut en de aanpak van discriminatie in Vlaanderen. We zijn benieuwd naar de verdere toekomst van het nieuwe Vlaamse Mensenrechteninstituut.

Ook interessant...

Advies Vlaams Mensenrechteninstituut

We maken ons ernstig zorgen over de brede evolutie van de status van kinder- en mensenrechten in Vlaanderen.
  • #Gelijke Kansen
Advies

We schreven een nieuw advies over de oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut.

We maken ons ernstig zorgen over de brede evolutie van de status van kinder- en mensenrechten in Vlaanderen.
  • #Gelijke Kansen
  • #Beleid
Nieuwtje