header.back to home
Net zoals heel wat andere organisaties werden we gevraagd een advies te geven op de beslissing van de Vlaamse Regering om een nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut. Dat advies werd vandaag gepubliceerd.

Wat adviseren wij?

We maken ons ernstig zorgen over de brede evolutie van van kinder- en mensenrechten in Vlaanderen. Zo zien we een steeds scherper wordende trend waarin het belang van kinder- en mensenrechten steeds minder naar waarde wordt geacht.

De mogelijkheden om mensenrechten effectief af te dwingen of de overheid op zijn verantwoordelijkheden te wijzen worden door de oprichting van een nieuw Vlaamse Mensenrechteninstituut steeds verder ingeperkt. Bovendien stellen we vast dat er een steeds engere invulling wordt gegeven aan kinder- en mensenrechten. De huidige plannen voor een Vlaams Mensenrechteninstituut roepen dan ook serieuze vragen op over de effectiviteit en de mogelijke teloorgang van een specifieke kinderrechtenaanpak, zoals die nu verzekerd wordt door het Kinderrechtencommissariaat.

Deze oprichting van een nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut kunnen we niet los zien van de tendens van een negatieve sfeerschepping die we steeds groter zien worden als het over mensenrechten gaat. Voor ons zijn kinder- en mensenrechten essentieel in onze samenleving. Niet voor niets maken ze een essentieel onderdeel uit van de missie van de Vlaamse Jeugdraad. Het belang van die rechten hoort niet continu in vraag gesteld te worden.

Lees het volledige advies.

Ook interessant...

Rechten van kinderen en jongeren zijn niet optioneel

Het verschil in maatregelen voor gevaccineerde en niet-gevaccineerde jongeren maakt opnieuw de pijnpunten van het pandemiebeleid d...
  • #Corona
  • #Actua
Blog

Politie, jongeren en jeugdwerk.

De Vlaamse Jeugdraad wil de vicieuze cirkel van wantrouwen en angst tussen politie en jongeren doorbreken.
Advies

Advies Vlaams Mensenrechteninstituut

We maken ons ernstig zorgen over de brede evolutie van de status van kinder- en mensenrechten in Vlaanderen.
  • #Gelijke Kansen
Advies