header.back to home

We hebben op 23 maart een nieuw advies uitgebracht over wonen, naar aanleiding van Housing Action Day en binnen onze prioriteit gelijke kansen. Dit advies werd besproken tijdens de Commissie Wonen van het Vlaams Parlement op donderdag 20 april. Het advies bevat verschillende aanbevelingen om de woonsituatie van jongeren in Vlaanderen te verbeteren, gaat in op dak- en thuisloosheid in brede zin en kijkt ook naar de duurzaamheid van woningen in Vlaanderen en Brussel.

Op datzelfde moment brachten Uit de Marge en Betonne Jeugd ook hun Woonreporters rapport uit. Samen met deze organisaties stellen we de huidige wooncrisis aan de kaak en doen we heel wat aanbevelingen en voorstellen om het woonbeleid bij te sturen zodat kinderen en jongeren beter, betaalbaarder, gelijkwaardiger en veiliger kunnen wonen.

Wat staat er daarin?

Een van de belangrijkste aanbevelingen is de creatie van meer betaalbare en kwalitatieve huurwoningen voor jongeren. Veel jongeren hebben moeite om een betaalbare woning te vinden en moeten in onveilige of ongezonde omstandigheden te leven. Hun recht op grond, hun grondrecht wordt hiermee geschonden.

Andere aanbevelingen gaan in op duurzame en energiezuinige woningen, op de vernieuwingen binnen Wonen In Vlaanderen, op discriminatie, op lokaal beleid en de nieuwe toewijzingsregels,..

Wat gebeurde er in het Vlaams Parlement?

Maxim Veys van Vooruit stelde vragen specifiek rond de aanpak van dak- en thuisloosheid bij kinderen en jongeren, het actieplan dat hierop gericht is, en op de voorbereiding van de nieuwe toewijzingsregels binnen lokale besturen.

“Minister, gaat u aan de slag met de aanbevelingen in het Woonreportersrapport? Erkent u de bezorgdheden van de Vlaamse Jeugdraad over de impact van de nieuwe toewijzingsregels op jongeren zonder lokale binding en jongeren in een kwetsbare situatie? En op welke manier zorgt het Vlaams woonbeleid voor een oplossing voor hen?”

Maxim Veys (Vooruit)

Daarnaast ging ook Katja Verheyen van N-VA verder in op het actieplan en de evaluatie ervan. Minister Diependaele antwoordde op deze vragen met enkele punten die alvast meegenomen zijn, met verwijzingen naar lopende initiatieven en werk, en gaf ook aan dat de verantwoordelijkheid van enkele aspecten ook zeker bij mede-ministers van de Vlaamse regering liggen. We gaan hier zeker mee akkoord, heel de Vlaamse Regering is verantwoordelijk voor de wooncrisis voor kinderen en jongeren, maar we gaan in elk geval ook graag met Minister Diependaele, onze minister van Wonen, in gesprek over ons advies en onze voorstellen.

De afspraak staat in onze agenda, Minister!

Wat nu?

We zijn blij dat het debat opnieuw bovenaan de agenda staat, specifiek vanuit het perspectief van kinderen en jongeren en dat de commissie wonen de problemen erkent waarmee jongeren worden geconfronteerd op de woningmarkt. We hopen dat er nog meer concrete actie zal ondernomen worden de komende anderhalf jaar én na de verkiezingen om de woonsituatie van jongeren in Vlaanderen te verbeteren.

Ook interessant...

Wonen

Heel wat kinderen en jongeren groeien op met te weinig ruimte, zonder veilige, stabiele en gezonde thuis of zelfs zonder dak boven...
  • #Gelijke Kansen
Advies

Nergens thuis: De complexiteit van thuisloosheid van kinderen en jongeren.

Bijna 1 miljoen mensen in Europa hebben geen veilige plek waar ze zich thuis voelen. En ik bedoel niet alleen zonder dak boven hun...
  • #Beleid
  • #Opinie
Blog