header.back to home

Hier zijn we weer! Een nieuw overlegcomité en dus ook nieuwe maatregelen. En alweer worden kinderen en jongeren niet gespaard. Nadat het zo goed als onmogelijk werd gemaakt om nog vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren te organiseren is nu het onderwijs en de buitenbubbel terug aan de beurt. En dat wringt. Want voor kinderen en jongeren is dit echt een lockdown.

In de praktijk gaan we vanaf vandaag terug naar een harde lockdown voor kinderen en jongeren.

Op alle mogelijke manieren wordt het leven en de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren ingeperkt. We vragen ons oprecht af hoe het zo ver is kunnen komen. We storten kinderen en jongeren de komende weken in een zeer onzekere situatie. Alle veilige omgevingen buiten de thuissituatie vallen voor kinderen en jongeren weg. Voor kinderen en jongeren in de meest kwetsbare situaties zal dit nog vele malen harder aankomen. Dat zagen we in de eerste lockdown en dreigt nu opnieuw. 

corona

Onbegrijpelijk

Uit de eerste lockdown leerden we dat het onderwijs eigenlijk de allerlaatste maatregel is die genomen kan worden. En toch is dat niet het geval. We tonen alle begrip voor de virologische situatie. Toch snappen we niet waarom er nu op kinderen en jongeren zo hevig wordt ingegrepen. Is het omdat dit de ‘makkelijkste groep’ is met het minste tegenkanting? Voor ons blijft het onbegrijpelijk wat er zicht de laatste weken heeft afgespeeld. Sinds de krokusvakantie had iedereen de mond vol over het belang van kinderen en jongeren en drie weken later zijn we volledig terug bij af. Op alle vlakken zijn kinderen en jongeren achteruitgegaan de laatste weken. Waar stopt dit? 

Nochtans hadden we na de eerste lockdown ons lesje toch geleerd. Of dat dachten we. We trokken onze conclusies en schreven afgelopen zomer een advies over hoever de coronamaatregelen kunnen gaan. Hieronder een lijst van zaken die een absolute ondergrens zijn om kinderen kind en jongeren jong te laten zijn. Hieraan voorbijgaan, zonder eerst andere opties te hebben overwogen, betekent een flagrante schending van hun rechten. 

10 lessen uit de eerste lockdown.

 • Sluit de publieke ruimte, en in het bijzonder de speel- en ontmoetingsplekken voor kinderen en jongeren, niet af. 

 • Voorzie te allen tijde psychische hulpverlening voor wie dat nodig heeft. Dit kan online, ambulant of residentieel, afhankelijk van de zorgnood en kwetsbaarheid. Zorg voor een minimaal sociaal contact en professionele nabijheid, zodat kinderen en jongeren met psychische klachten niet van de radar verdwijnen. 

 • Behoud de erkenning van straathoekwerkers en jeugdwerkers als essentieel beroep. Houd jeugdwerk dat zich richt op maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren open. 

 • Zorg dat jeugdhulp (van thuisbegeleiding tot residentieel jeugdhulpaanbod en pleegzorg) beschikbaar en bereikbaar blijft. 

 • Bied kinderen en jongeren die in een voorziening of in groep wonen de gepaste ondersteuning en omkadering. Garandeer dat de veiligheidsmaatregelen voor hen proportioneel zijn. Zorg ervoor dat fysiek contact met de thuisomgeving mogelijk blijft. 

 • Het sluiten van scholen en kinderopvang moet in geval van crisis de laatste maatregel zijn en de eerste om terug te draaien. Geef hierbij altijd prioriteit aan kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Zorg dat het school lopen zo ‘normaal mogelijk’ kan gebeuren. Mondmaskers in de lagere school horen hier niet bij. 

 • Zorg voor extra sensibilisering rond intrafamiliaal geweld, zowel bij families als jongeren.  

 • Vrijwaar de rechten van kinderen en jongeren die asiel willen aanvragen of in een asielcentrum verblijven. Blijf specifiek aandacht hebben voor alle niet begeleide minderjarigen en het mentaal welzijn van kinderen en jongeren in een asielprocedure. 

 • Geef bijzondere aandacht en ondersteuning aan dak- en thuisloze kinderen en jongeren. Zoek voor hen naar structurele oplossingen. 

 • Sensibiliseer lokale besturen om niet op eigen houtje de vrijheden van kinderen en jongeren nog sterker te gaan inperken. 

Uit: Vlaamse Jeugdraad Advies 2006 ‘Mondmaskers en Megafonen: onze stem gaat niet meer in lockdown’. Dat we dit advies, dat we schreven in nasleep van de eerste lockdown terug moeten bovenhalen, zegt veel.  

Ook interessant...

De paasvakantie dreigt volledig in het water te vallen.

Er is, amper twee weken voor de start, nog geen duidelijkheid over hoe jeugdactiviteiten mogen verlopen tijdens de paasvakantie.
 • #Jeugdwerk
 • #Corona
 • #Actua
Nieuwtje

Onze mentale en fysieke ruimte onder druk: De Vlaamse Jeugdraad neemt een standpunt in.

De coronacrisis heeft heel wat impact op het dagelijks leven van ons allemaal, maar de genomen maatregelen raken kinderen en jonge...
 • #Corona
 • #Beleid
Nieuwtje

Dreigen de belangen van kinderen en jongeren het lijdend voorwerp van deze crisis te worden?

Voor de ouders die in de volgende paragrafen hopen op uitgebreide en duidelijke instructies over hoe je deze crisis het beste door...
 • #Corona
 • #Beleid
Blog