header.back to home

Tijdens het overlegcomité van 5 maart werd terecht beslist om de komende weken kinderen en jongeren een beetje broodnodige ademruimte te geven. De paasvakantie moest de eerste vakantie worden waarin kinderen en jongeren terug meer kunnen en mogen, mede en vooral dankzij jeugdwerk. Om dit goed te kunnen organiseren was een maand voor de start van de paasvakantie duidelijkheid nodig over de regels en modaliteiten (02/03). 

Maar het overlegcomité stelde een strikte voorwaarde: een testingstrategie voor alle activiteiten met overnachtingen voor alle leeftijden. Dit leidde tot veel onduidelijkheid, ongerustheid en vragen bij organisatoren, vrijwilligers, kinderen en jongeren. Het maakte het organiseren, zo kort voor de start van de paasvakantie, zeer moeilijk en zo goed als onhaalbaar voor de duizenden vrijwillige begeleiders en jeugdwerkers. Voor het belang van kinderen en jongeren zelf, ging het jeugdwerk die uitdaging echter aan. 

Corona

De jeugdsector startte onmiddellijk na het overlegcomité om samen met de Ministers van Jeugd van de drie taalgemeenschappen, virologen, pediaters en andere experten een zo haalbaar mogelijk kader op te stellen om zoveel mogelijk alle activiteiten en ambities voor de paasvakantie mogelijk te maken. Dat lukte ondanks alle drempels en moeilijkheden die vooropgesteld werden. Vandaag, twee weken voor de start van de paasvakantie, stellen we samen met het jeugdwerk vast dat de verschillende overleggen en comités naar elkaar verwijzen om een duidelijke beslissing te nemen en zelf geen haalbaar voorstel op tafel leggen. De Ministers van Jeugd hebben samen met het jeugdwerk al het nodige gedaan om toch tot oplossingen te komen, maar blijven op tal van drempels stuiten, die kinderen, jongeren, vrijwilligers en hun organisaties absoluut niet ten goede komen. 

De tijd is op: kinderen, jongeren, vrijwilligers, organisaties, ouders, busmaatschappijen, jeugdverblijfcentra en lokale besturen hebben nu duidelijkheid nodig.

Iedereen stond klaar om voor 100.000 kinderen en jongeren ademruimte te realiseren, maar de overheid kan niet meestappen in werkbare oplossingen. Er is nog steeds geen duidelijkheid over hoe die paasvakantie praktisch georganiseerd moet worden. Het gevolg: geweldige plannen en ambities van jeugdorganisaties die nu in het water vallen. En daar dreigen kinderen en jongeren nu het grootste slachtoffer van te worden. 

Wat is het alternatief?

Het meest van al kijken we uit naar ontmoeting. Naar elkaar tijdens de paasvakantie zien in het jeugdhuis en op het speelplein, de indoor skateparken die openen mits toezicht en kleine groepjes, een groep vrienden en vriendinnen die kunnen dansen in de spiegelzaal van het gemeentelijk jeugdcentrum, de klimzaal die terug bruikbaar is, toneelverenigingen die meer kunnen doen dan enkel een monoloog. Jeugdwerk zal ons ademruimte, een luisterend oor en de nodige energie geven om de rest van de pandemie uit te zitten.

Amir Bachrouri

Kinderen, jongeren, vrijwilligers, jeugdorganisaties, lokale besturen, jeugdverblijven en ouders zullen hun plannen volledig moeten omgooien zonder te weten waar te beginnen. Terwijl het net zo duidelijk is dat kinderen en jongeren gigantisch veel nood hebben aan mogelijkheden om zich uit te leven in de paasvakantie. Wat is het alternatief? 

Drempels wegwerken is iets waar jeugdwerk permanent mee bezig is. Nu is daar de tijd niet voor gegeven en dat is heel zuur. Want hoewel kampen voor sommigen dan misschien mogelijk zullen zijn, zullen ze dat voor een hele groep anderen nog wat minder worden.

Franka Foré

We maken ons grote zorgen over de huidige voorwaarden waarbinnen georganiseerd moet worden.  

  • De huidige verplichting tot buitenactiviteiten voor kinderen en jongeren ouder dan 12 maakt heel wat activiteiten van speelpleinen of muziek-, dans- en toneelactiviteiten quasi onmogelijk en houdt onvoldoende rekening met kwetsbare kinderen en jongeren voor wie 'altijd buiten’ geen optie is. We vragen met aandrang om ook georganiseerde binnenactiviteiten mogelijk te maken tijdens de paasvakantie . De andere regels en voorwaarden zorgen ervoor dat er echt voldoende veiligheid en verantwoordelijkheid kan zijn. 

  • Het testen van kinderen en jongeren die deelnemen aan activiteiten met overnachting is een gigantisch karwei, dat op minder dan 2 weken tijd gerealiseerd moet worden. Nog nooit eerder werd zo’n grootschalige testing toegepast. Het is immens moeilijk en onwenselijk om een proefproject als dit op de kop van kinderen, jongeren, jeugdorganisaties en lokale vrijwilligers te doen.

Beslis nu.

We zijn al twee weken na de uiterste deadline. Organisaties, vrijwilligers, kinderen, jongeren en hun ouders hebben recht op duidelijkheid. We roepen de bevoegde beleidsmakers en experten op om een beslissing te nemen en duidelijkheid te scheppen over het organiseren van activiteiten, binnen én buiten, met én zonder overnachting. We wachten na weken voorbereiding nog steeds op een beslissing. 

Beslis nu, de druk op jeugdorganisaties en lokale vrijwilligers wordt elke dag onhoudbaarder en voor velen is het nu al te laat om plannen te maken of ze bij te sturen.

Ook interessant...

Vier voorstellen voor jeugdactiviteiten voor het overlegcomité van vrijdag.

We zijn blij dat ons gezamenlijk signaal van maandag werd opgepikt. We maken onze voorstellen concreet in 4 delen.
  • #Actua
  • #Corona
  • #Jeugdwerk
Nieuwtje

Luisteren is voorbij, jongeren willen actie.

We bundelen de krachten met de Vlaamse Scholierenkoepel en de Vlaamse Vereniging van Studenten met een duidelijke boodschap naar h...
  • #Actua
  • #Jeugdwerk
  • #Beleid
Nieuwtje