header.back to home

Simon is onze VN-Jongerenvertegenwoordiger voor Duurzame Ontwikkeling. Samen met zijn Franstalige collega en senior jongerenvertegenwoordiger Anna vertegenwoordigt hij alle Vlaamse kinderen en jongeren op internationale bijeenkomsten en evenementen van de Verenigde Naties.

Lees meer over onze internationale werking.