Werkgroep Verenigde Naties

De werkgroep Verenigde Naties ondersteunt het beleids- en advieswerk van de Vlaamse Jeugdraad. De werkgroep volgt de laatste beleidsontwikkelingen op mondiaal vlak en verspreidt de standpunten van de Vlaamse Jeugdraad op VN-niveau. De werkgroep ondersteunt de jongerenvertegenwoordigers.

De werkgroep VN vergadert minstens zes keer per jaar. Meer informatie en meedoen met de werkgroep VN: Sarah De Potter – sara.depotter@ambrassade.be