12 adviespunten over jongeren & de toegang tot werk

10/05/2017Tags: advies werk, toegang tot werk, weg naar werk, belevingsonderzoek

"Vraag jongeren geen onrealistische diploma- en werkervaring". Het advies 'Toegang tot werk' geeft beleidsmakers concrete aanbevelingen over hoe het anders moet. De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt is voor jongeren namelijk een uitdagend parcours. Samen met De Ambrassade deden we een onderzoek. Nu schreven we ook een advies over jongeren & hun weg naar werk voor onze beleismakers. We hebben het advies samengevat in 12 straffe adviespunten over jongeren en de toegang tot werk.

De toegang tot werk: ons advies!  

In ons advies focussen we op de deelthema’s die specifiek gaan over jongeren en de toegang tot werk en op beleidslijnen die een duidelijke implicatie hebben voor jongeren. Het volledig advies is behoorlijk lijvig. De jongeren van de Vlaamse Jeugdraad gaan het komende jaar met zo veel moglijk partners rond de tafel zitten om ervoor te zorgen dat het advies geen dode letter op papier blijft. Lees hier ons volledige advies of bekijk hieronder het filmpje met onze 12 belangrijkste adviespunten.

Jongeren & tijdelijke contracten

"Belgische jongeren werken steeds meer met een tijdelijk contract. Vier op tien moet het doen met een tijdelijk contract, tegenover drie op tien in 2006, volgens nieuwe cijfers van Eurostat. Voor veel van die jongeren is dat geen vrijwillige keuze." Nieuwssite Apache pakte deze week uit met een artikel over jongeren en hun moeilijke weg naar werk. De Vlaamse Jeugdraad & De Ambrassade hebben het thema al langer hoog op de agenda staan. "Vraag jongeren geen onrealistische diploma- en werkervaring" is bijvoorbeeld 1 van onze adviespunten. Het speelt perfect in op de realiteit waar jongeren zich in bevinden. Eentje waarin  ze vaak in tijdelijke contracten worden gedwongen. Met ons advies willen we de kloof tussen realiteit, werkgevers en beleid dichten.

Lees hier het artikel van Apache "4 opf 10 jongeren werken met een tijdelijk contract"

De weg naar ... het advies werk

De Vlaamse Jeugdraad boog zich de laatste drie jaar over deze problematiek. We gingen, samen met De Ambrassade, op zoek naar oplossingen en beleidsvoorstellen. Het advies kwam er door een lang participatief traject waarbij de stem van jongeren én hun organisaties werd gehoord. Enkele hoogtepunten uit het participatieve traject

  • De Ambrassade lanceerde, in samenwerking met VDAB en jeugdwerkpartners, het project #WatWerkt dat uitmondde in een interactief verhaal en sociale media campagne over vier jongeren die getuigen over de zoektocht naar hun droomjob. Om tot deze online campagne te komen werden maar liefst 100 jongeren bevraagd over hun zoektocht naar werk.
  • De Ambrassade voerde een belevingsonderzoek ‘De weg naar kwaliteitsvol werk. Jongeren aan het woord over hun traject van schoolbank naar werkvloer dat participatief met jongeren tot stand kwam. Dit onderzoek geeft inkijk in hoe jongeren deze transitie beleven en is een urgente oproep voor onderwijs, beleidsmakers, arbeidsbemiddelaars, werkgevers en andere actoren op het terrein.
  • De werkgroep werk van de Vlaamse Jeugdraad, bestaande uit jonge vrijwilligers, organiseerde het event ‘Diversity Works’ over de positieve meerwaarde van etnisch-culturele diversiteit op de werkvloer.
  • De Vlaamse Jeugdraad engageert zich binnen het platform ‘Praktijktesten.Nu’ en ijvert zo mee voor het invoeren van praktijktesten als instrument om de bestaande anti-discriminatiewetgeving te handhaven.

Meer informatie

Op zoek naar meer informatie over jongeren & werk? Of over het werk dat de Vlaamse Jeugdraad al deed rond dit thema?