header.back to home

De commissieleden kregen de opdracht het seksueel grensoverschrijdend
gedrag in de sportwereld onder de loep te nemen. In het najaar 2017 werd evenwel beslist de bevoegdheden van de commissie te verbreden. De bijzondere commissie kreeg de opdracht om bestaande beleidsinitiatieven te analyseren en om aanbevelingen te formuleren met betrekking tot preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag.

Naast de sportsector werd ook de jeugdsector betrokken in de analyse. Verscheidene jeugdwerkorganisaties werden uitgenodigd op een hoorzitting van de bijzondere commissie.

In afwachting van concrete aanbevelingen van de bijzonder commissie werd in het voorjaar van 2018 vanuit Minister van Jeugd Sven Gatz al een eerste beleidsbeslissing doorgevoerd. Organisaties erkend of gesubsidieerd binnen het Vernieuwd Decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid werden verplicht enkele doelstellingen te realiseren gedurende de huidige beleidsperiode.

In de schoot van de kerngroep van de Commissie Jeugdwerk van De Ambrassade werd inhoudelijk input gegeven bij de opmaak van de
nieuwe doelstellingen. Ondanks de gedeelde nood om hier als organisaties werk van te maken werden van bij het begin kritische vragen gesteld bij de manier waarop deze doelstellingen werden toegevoegd aan beheersovereenkomsten van organisaties.

Deze manier van werken mag geenszins een precedent scheppen en moet als uitzonderlijk beschouwd worden.
De weg naar de invoering van deze Strategische Doelstelling had idealiter gelopen via de ‘Reflectiegroep van het decreet Vlaams Jeugd en Kinderrechtenbeleid’.

De adviespunten:

  1. Respecteer de eigen regels en afspraken inzake erkenning en subsidiëring vastgelegd in het Cultuurpact.

  2. Hanteer de daartoe voorziene overlegstructuren wanneer je wijzigingen wil doorvoeren die dermate impact hebben op het jeugdwerk.

  3. Investeer in het ondersteunen van het jeugdwerk om een integriteitsbeleid op te richten, uit te bouwen en vorm te geven.

Download en lees het volledige advies hieronder.

Ook interessant...

Anonieme getuigenis: ik werd gespiket

We laten een jongere aan het woord over haar spiking-verhaal.
  • #Opinie
Blog