header.back to home

Om de kansen voor jongeren en jeugdwerkers te vergroten, moet er zowel op Vlaams, als op federaal en Europees niveau actie worden ondernomen.  Op Europees niveau is de context voor internationale mobiliteit grondig aan het wijzigen. Het sterkste voorbeeld: de herziening van de Visa-Richtlijn. 

Ook op federaal en Vlaams niveau zien we initiatieven die nieuwe beperkingen opwerpen voor internationale mobiliteit.  Zo sloop er in 2014 een nieuw artikel 9/1 in de Vrijwilligerswet. Dit artikel bepaalt het volgende: verrichten van vrijwilligerswerk vormt geen basis voor machtiging of toelating tot verblijf. Een andere uitdaging:  de middelen voor het Erasmus+ programma, die stijgen met ca. 40%. Minister van jeugd Sven Gatz ziet de maximale benutting van deze middelen als de belangrijkste uitdaging

Met dit advies willen we deze problematiek opnieuw onder de aandacht brengen en concrete oplossingen aanreiken. JINT kaartte, met de steun van verschillende uitwisselingsorganisaties al verschillende onderdelen aan. Dit advies kwam dan ook tot stand in overleg met JINT en AFS, YFU, Joetz, Bouworde en VIA. 

Een belangrijk cijfer:

  • In 2013 namen zo 14.000 à 15.000 Vlaamse jongeren deel aan een internationale jongerenuitwisseling in een buitenschoolse context.  

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Zorg dat internationale jongerenmobiliteit binnen het bereik ligt van alle jongeren. 

  1. Zorg dat internationale mobiliteit voor jongeren geen louter binnen-Europese aangelegenheid wordt.

  1. Voorzie een uitzondering voor vrijwilligers en scholieren met betrekking tot de visa-retributie.

  1. Treed hard op tegen iedere vorm van discriminatie bij het uitreiken van visa.

  1. Erken de sociale rechten voor vrijwilligers in internationale projecten. 

Download en lees het volledige advies hieronder.

Ook interessant...

Hoelang moeten we nog knuffels en bloemen op een straathoek leggen?

Vrijwilliger Quinten wil dat verkeersveiligheid voor alle kinderen en jongeren een topprioriteit wordt.
  • #Actua
Blog