header.back to home

Het Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan is het belangrijkste instrument dat de Vlaamse Regering in handen heeft om geïntegreerd jeugd -en kinderrechtenbeleid waar te maken. De Vlaamse Jeugdraad hecht hier dan ook zeer veel belang aan en engageert zich om de komende jaren er mee over te waken dat dit ook effectief een krachtig instrument is.

We geloven in de idee achter de nieuwe vorm van het JKP met enerzijds een focus in het aantal prioriteiten en anderzijds het voorzien van middelen om concrete resultaten te boeken in jeugd -en kinderrechtenbeleid. Maar het mag niet enkel bij deze goede ideeën blijven. Daarom valt dit advies uiteen in twee delen. In het eerste deel beschrijven we de voorwaarden die voor ons noodzakelijk zijn om van het JKP een sterk plan te maken. In het tweede deel geven we onze inhoudelijke aandachtspunten mee voor het nieuwe JKP.

We pleiten er voor om de beslissing over budgetten al meteen bij de besprekingen van het regeerakkoord en de meerjarenbegroting op de agenda te plaatsen.

In dit advies spreken we bewust over masterplannen in plaats van projectplannen. Hiermee willen we duidelijk maken dat er nood is aan ambitieuze plannen met strategische doelstellingen. In deze nota geven we dit aan door consequent over masterplannen te spreken. Hiermee maken we een duidelijk onderscheid met de concrete projecten die we verderop voorstellen.

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Leg het budget vast aan het begin van de legislatuur. Neem het JKP op in de meerjarenbegroting van de nieuwe Vlaamse Regering.

  2. Maak ambitieuze masterplannen met vier pijlers: Transversaal beleid, Vlaamse en (boven)lokale projecten, Onderzoek & monitoring, Netwerk & internationaal.

  3. Organiseer het structureel verticaal overleg met iedere minister effectief vanaf de start van de legislatuur.

  4. Creëer een sterke link met het jeugdwerk.

  5. Maak van diversiteit een rode draad.

Download en lees het volledige advies hieronder.