header.back to home

Iedere legislatuur stelt de Vlaamse Regering een Jeugd-en Kinderrechtenbeleidsplan op. In dit JKP bundelt de Vlaamse Regering haar initiatieven voor kinderen en jongeren. Dit keer ziet het JKP er anders uit en werd er gekozen om met vijf prioritaire doelstellingen te werken. 

  1. Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling 

  1. Gezonde en leefbare buurten 

  1. Engagement in de samenleving door vrijwillige inzet 

  1. Vrijetijdsbesteding voor allen 

  1. Mediawijsheid 

De Vlaamse Jeugdraad volgt de opmaak van dit nieuwe plan van zeer dichtbij op en  formuleert hierbij telkens zijn aandachtspunten. Voorlopig blijven we met het ontwerp van een nieuw JKP op onze honger zitten als het gaat over de ambities en budgetten voor dit plan. 

 “Wanneer we die principes naast het ontwerp van het nieuwe plan leggen, blijven we over het algemeen met een ontgoocheld gevoel achter. Ook al zitten er zeer waardevolle elementen in dit ontwerp en laten we die ook aan bod komen in onze inhoudelijke bespreking van iedere doelstelling, toch kunnen we er niet omheen.”

Vlaamse Jeugdraad

Een greep uit onze adviespunten:

  1. Zorg voor een ambitieus plan met de nodige budgetten waar we, Vlaamse Overheid, lokale overheden, kinderen, jongeren, jeugdwerk,…  allemaal samen aan kunnen werken. 

  1. Zorg voor een duidelijk monitoringsysteem voor het JKP. 

  1. Blijvende aandacht voor het thema is noodzakelijk binnen het Vlaamse Actieplan Armoede. 

  1. Houd rekening met de impact van de Coronacrisis op kinderen en jongeren. 

Ook interessant...

Prioritaire doelstellingen voor het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2020-2024

Uiterlijk een jaar na de start van de regeerperiode stelt de Vlaamse Regering een nieuw jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan voor. M...
Advies

Internationale Dag van de Jeugd in Genève.

Lees het reisverslag van VN-jongerenvertegenwoordiger Lina in Genève.
  • #Internationaal
Blog

Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2020-2024

In 2020 start er een nieuw Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. De regering kiest een half jaar na aantreden maximaal vijf priorita...
Advies