header.back to home

Dit uitgebreide rapport is het eindverslag van het huidige JKP. De Vlaamse Jeugdraad was sterk betrokken bij zowel de opmaak als de opvolging van dit plan. Zo schreven we al eerder een advies bij de start van het huidige JKP in 2015 en over het tussentijds rapport in 2017. Daarnaast schreven we in 2018 met het oog op het nieuwe JKP een advies over het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het jeugd-en kinderrechtenbeleid.

De Vlaamse Jeugdraad werd eerder al betrokken in dit eindrapport door o.a. deelname aan de Reflectiegroep Jeugd-en kinderrechtenbeleid van 5 februari 2019. Op 3 april werd dit advies een eerste keer voorgelegd aan de Adviesraad van de Vlaamse Jeugdraad en vervolgens aan de agendagroep van de Vlaamse Jeugdraad op  woensdag 17 april.

Aangezien het hier om een eindrapport gaat en er ondertussen al volop gewerkt wordt aan de opmaak van het nieuwe JKP willen we met dit advies vooral focussen op welke lessen we nog leren uit dit eindrapport met het oog op het nieuwe JKP.

De adviespunten:

  1. Maak van de strategische doelstellingen, operationele doelstellingen, acties en indicatoren een samenhangend geheel.

  2. Maak van een rapportage over het JKP meer dan enkel een catalogus van het Jeugd-en Kinderrechtenbeleid van de Vlaamse Regering, maar toon effectief aan waar het JKP een verschil heeft gemaakt.

  3. Garandeer een permanente opvolging van het JKP.

  4. Zorg voor een goede afstemming tussen het JKP en andere horizontale plannen van de Vlaamse Regering. Werk administratieve overlast weg en vermijd dat het JKP te veel herhaling is van bestaande plannen.

  5. Zorg voor een grotere uniformiteit in de rapportage. De toegevoegde annex is een pluspunt, maar blijft te beperkt om een goed overzicht te krijgen van de uitvoerstatus van het JKP.

Download en lees het volledige advies hieronder.