header.back to home

Het huidige jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) loopt nog tot 2019, maar de Vlaamse Regering werkt al volop aan de voorbereidingen voor het nieuwe JKP.

De Vlaamse Jeugdraad heeft in het verleden ook al meermaals zijn advies over het JKP gegeven. Zo schreven we in 2015 een advies over het gehele JKP en in 2017 over het tussentijds rapport JKP 2015-2016.

In beide adviezen gaf de Vlaamse Jeugdraad al enkele bedenkingen mee over de vorm en opmaak van het huidige JKP. Deze opmerkingen zien we dan ook graag in de opmaak van het nieuwe JKP verwezenlijkt.

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Maak budget vrij binnen de verschillende beleidsdomeinen. Enkel op deze manier wordt dit een plan dat over de verschillende beleidsdomeinen heen wordt gedragen.

  2. Breid de reflectiegroep uit met minstens drie vertegenwoordigers vanuit de jeugdwerksector en zorg voor bijkomende verankering voor de andere reflectiegroepen.

  3. Houd rekening met de adviespunten die de Vlaamse Jeugdraad in 2015 en 2017 in zijn adviezen heeft geformuleerd.

  4. Zorg ervoor dat projecten/acties/doelstellingen/thema’s zich op kruispunt verbinden. Hanteer op die manier de kracht van het instrument JKP. Stimuleer transversale samenwerking door ’gepaste’ budgetten te voorzien.

  5. Geef jeugdwerk een eigen plaats binnen het JKP. Jeugdwerk is meer dan enkel een middel om de doelstellingen van het JKP te verwezenlijken.

Download en lees het volledige advies hieronder.

Download Advies