header.back to home

De aanpak van armoede is een belangrijke prioriteit voor de Vlaamse Jeugdraad. Meer dan 10% van de kinderen in Vlaanderen leeft onder de armoededrempel. Voor bepaalde categorieën ligt het armoederisico nog veel hoger.

De Vlaamse Jeugdraad vindt het belangrijk om ook de stem van kinderen en jongeren in armoede te vertolken. Dit advies behandelt de problematiek van jongvolwassenen in maatschappelijk kwetsbare situaties op de huisvestingsmarkt. Als starters op de woonmarkt kampen jongvolwassenen in armoede met specifieke, structurele en vaak ernstige problemen. Zoals een jongere in armoede het zelf verwoordt: ‘Je loopt tegen 100 000 muren en je kan er niets aan doen'.

Nochtans is wonen een basisrecht, dat niet enkel is ingeschreven in de Belgische grondwet, maar ook als mensenrecht in het internationaal en Europees recht

Enkele cijfers:

  • Meer dan 10 % van de kinderen in Vlaanderen leeft onder de armoededrempel.

  • Voor kinderen in gezinnen zonder arbeidsparticipatie (75,4 %), of met een moeder met herkomst buiten de Europese Unie (58,1 %) ligt het armoederisico nog veel hoger.

  • Meer dan 6 % van de sociale woningen in Vlaanderen staat structureel leeg. In de centrumsteden gaat het vaak zelfs om meer dan 10 %.

Enkele belangrijke adviespunten:

  1. Zorg dat mensen na betaling van de woonkost genoeg geld overhouden om menswaardig te leven.

  2. Bouw systemen van huursubsidies, huurpremies en sociale leningen verder uit, zodat ze toegankelijker worden voor (jonge) mensen en gezinnen die het echt nodig hebben.

  3. Pak discriminatie hard aan en spoor discriminerende praktijken actief op.

  4. Ondersteun private spelers om meer betaalbare (starters)woningen op de private huurmarkt te brengen, en bied hen meer zekerheid.

  5. Stimuleer samenwonen in plaats van het te bestraffen.

Download en lees het volledige advies hieronder.

Ook interessant...

Gelijke Kansen-week: Onderwijs

De week van 21 februari staat helemaal in het teken van de prioriteit Gelijke Kansen. Dat thema werd gestemd tijdens de verkiezing...
  • #Gelijke Kansen
Blog