header.back to home

Gelijke Kansen is een ruim thema. Daarom kiezen de vrijwilligers van de werkgroep elke dag een deelthema waarover ze graag meer willen weten of waarvan ze vinden dat er nog steeds veel problemen bestaan. Bob, Louise, Illia en Ajar schreven een blog over Gelijke Kansen binnen het Onderwijs.

Seksuele vorming/educatie en seksuele gezondheid

“Ik krijg momenteel de lessen seksuele vorming opnieuw, maar ze zijn heel conservatief en beperkt. Aan de dingen waar meer aandacht aan zou moeten besteed worden, wordt geen aandacht aan gespendeerd, bijvoorbeeld de clitoris. Er wordt ook helemaal niets gezegd over genot.”

“Ik heb nooit meer iets gehoord over seksuele voorlichting in de hogere jaren van secundair onderwijs. Seks dient niet enkel om voort te planten, maar ook om plezier te hebben. Dat gesprek moeten we op jongere leeftijd starten, en doorheen de volledige schoolcarrière blijven voeren.”

Wat moet anders?
 • Seksuele vorming is nu allemaal veel te biologisch, het moet ruimer en meer zijn.

 • Focus op de LGBTQ+ community komen amper of niet aan bod. Je leert ook niks over het volledige spectrum aan genderdiversiteit.

 • De meeste dingen die je hier niet over weet, zoek je op op het internet, maar er wordt niet gesproken over de gevaren van het internet of over de kwaliteit van de informatie die je daar vindt.

 • Er is veel heisa over seksueel misbruik, maar daarover wordt niks gezegd in het onderwijs. De fout wordt vaak ook bij het slachtoffer gelegd. Er wordt in het onderwijs ook weinig gezegd over “seksueel consent”. Daarnaast wordt er ook weinig gezegd over waar of bij wie je terecht kan als jou zoiets overkomt.

Betaalbaarheid en armoede

“Studeren moet goedkoper worden, zowel de inschrijving als de aankoop van boeken en het schoolmateriaal.” (bron: Touristenbevraging van de Vlaamse Jeugdraad)

De Vlaamse Jeugdraad schreef in 2019 al het advies “Kansen op school” met de sociale media campagne #StreepDoorJeRekening.

VJR_STREEPDOORJEREKENING_website_504x327
Wat moet anders?
 • In sommige scholen kunnen laptops uitgeleend worden aan jongeren in een maatschappelijke kwetsbare situatie, waarom is dit geen evidentie op elke school?

 • Laten we de taboesfeer rond armoede op school doorbreken door ook hierover te praten op school.

 • Op dit moment worden ook heel veel kinderen en jongeren uitgesloten van een GWP of schoolreis, gewoon omdat ze het niet kunnen betalen. Los daarvan zijn er genoeg ouders die ook in het secundair onderwijs al (laat staan in het hoger onderwijs) de boeken en cursussen al niet kunnen betalen. Is er nood aan een maximumfactuur in het secundair onderwijs?

 • Er zijn kinderen en jongeren die ‘s middags niks te eten hebben omdat ze geen eten van thuis meekrijgen.

 • Er zijn leerlingen die met menstruatie-armoede te maken krijgen en op school niet zomaar aan maandverbanden of tampons kunnen geraken.

Een richting kiezen en verder studeren

“Volgens mij mag er zeker meer informatie gegeven worden in scholen over toekomstige studies. Ik vind namelijk dat je veel te weinig wordt voorbereid op je verdere studies, wat vermeden kan worden in sommige gevallen.” (bron: Touristenbevraging van de Vlaamse Jeugdraad)

“Leerlingen moeten minder in hokjes worden gestoken per niveau (aso/tso/bso). Ook in lagere school worden leerlingen per groep ingedeeld op basis van “niveau”."

Wat moet anders?
 • Ouders willen hun kinderen vaak in “hogere” richtingen steken. “ASO is beter dan TSO/BSO.” Zo gebeurt het vaak dat leerlingen in verkeerde richtingen terechtkomen en zich daar niet goed voelen.

 • Jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie maar ook vrouwen, worden niet of onvoldoende gestimuleerd om verder te studeren.

Jezelf zijn

Iedereen heeft het recht om te zijn wie ze willen zijn. Het neutraliteitsprincipe moet veranderd zijn, want het sluit veel mensen uit. 

Wat moet anders? 
 • Op sommige scholen zijn de kledingvoorschriften zeer strikt, ook vaak bij L.O. is er verplichte schoolkledij. Kinderen en jongeren mogen niet dragen wat ze willen. 

 • Leerlingen worden vaak beperkt in wat ze mogen dragen of hoe ze zichzelf willen uiten

 • Er bestaan zeer weinig inclusieve schoolreglementen.

 • Neutraliteit bestaat niet. Niemand kan neutraal zijn. Iedereen is anders op zijn/haar manier. 

COVID

De Vlaamse Jeugdraad schreef in 2020 het advies “Mondmaskers en megafonen”, waar onderwijs mee centraal staat en het crisisbeleid wordt geëvalueerd.

Wat moet anders? 
 • Door de coronamaatregelen hebben bepaalde kinderen een achterstand opgebouwd. We moeten goed opletten dat iedereen mee blijft en er geen discriminatie ontstaat.

Handelingsverlegenheid 

Als het gaat over discriminatie in het onderwijs, is er veel handelingsverlegenheid bij leerkrachten. Ze durven vaak niet ingrijpen als ze het zien gebeuren, omdat ze niet weten hoe, omdat ze niet de juiste tools hebben, of omdat ze bang zijn om zichzelf te veel te mengen en de situatie eventueel erger te maken. Maar wél handelen altijd beter dan niet handelen. 

Wil je zelf graag nog een probleem of werkpunt rond Gelijke Kansen aankaarten? Stuur ons dan een berichtje via onze website, op Instagram of Facebook. Zo geef jij mee input voor ons nieuwste advies en laten we nog meer van ons horen!

Ook interessant...

Wonen in Armoede

Meer dan 10% van de kinderen in Vlaanderen leeft onder de armoededrempel. Dit advies behandelt de problematiek van jongvolwassenen...
Advies

Advies Reorganisatie Schooljaar

Kortere zomervakantie? Langere herfstvakantie? Genoeg rust of net te weinig? Er heersen heel wat vragen over de indeling van het h...
 • #Actua
Advies

Kansen op school

Na decennia blijken de kansen in ons onderwijs nog altijd ongelijk verdeeld. Leerlingen uit kansengroepen blijven vaker zitten, zi...
Advies