header.back to home

Op vrijdag 19 november 2021 opent het Vlaams Parlement de deuren voor jongeren ter gelegenheid van Kinderrechtendag.

kinderrechtendag-banner.png

Zes commissievergaderingen

Zo’n zestig jongeren van 14 tot 18 jaar praten in zes commissies met de Vlaamse volksvertegenwoordigers over onderwerpen die zij belangrijk vinden:

 • In de commissie voor Onderwijs debatteren ze over stress en prestatiedruk op school, taboes en schooluitval.

 • In de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding praten ze over goed in je vel zitten, jeugdhulp en armoede.

 • In de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken gaat het over veiligheid voor fietsers en voetgangers en over openbaar vervoer.

 • In de commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering buigen ze zich over gelijke kansen en de aanpak van racisme en discriminatie op basis van gender, seksuele identiteit, handicap en achtergrond.

 • In de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie zal het debat gaan over de klimaatcrisis.

 • En in de commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media praat men over het welbevinden van jongeren in de vrije tijd.

Jongeren zullen de Vlaamse volksvertegenwoordigers voeden met ideeën, vragen en bezorgdheden. Ze bundelen hun inzichten, standpunten en aanbevelingen in resolutieteksten. We houden ze achteraf op de hoogte van wat de volksvertegenwoordigers met hun suggesties doen.

De dagmoderator is Kristel Verbeke. Een team van moderatoren met expertise in dialoog en burgerschap ondersteunt de dialoogsessies. Het Vlaams Parlement en het Kinderrechtencommissariaat organiseren dit evenement samen met het Kenniscentrum Kinderrechten, de Kinderrechtencoalitie, de Vlaamse Scholierenkoepel, de Vlaamse Jeugdraad én elf jongeren. Andere organisaties zetten eveneens hun schouders onder deze kinderrechtendag zoals KIYO, Kind en Samenleving, Vlaamse Dienst Speelpleinwerking, Chiro, Bednet, Homestart, AWEL, Plan International, GRIP, het Netwerk tegen Armoede, Uit De Marge en ECPAT-België.

Stevig voorbereide dialoog

De jongeren bereiden zich inhoudelijk voor via verschillende online ontmoetingsmomenten met wetenschappelijke experten en gespecialiseerde organisaties.

De online ontmoetingsmomenten gaan door op volgende dagen, telkens van 19 tot 21u:

 • Woensdag 20 oktober: ‘Zorgen om de klimaatcrisis: impact op jongeren en participatie van jongeren aan het klimaatbeleid’ met Professor Dr. Wim Thiery en de Bond Beter Leefmilieu.

 • Donderdag 21 oktober: ‘Je als jongere zelfstandig, betaalbaar en veilig kunnen verplaatsen: verkeersveiligheid en openbaar vervoer’ met Professor dr. Em. Willy Miermans en Kind en Samenleving.

 • Maandag 25 oktober: ‘Welbevinden in de vrije tijd van jongeren, ook online’ met dr. Jessy Siongers, de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking en Chiro.

 • Dinsdag 26 oktober: 'Toegang tot mentale gezondheidszorg, goed in je vel zitten, depressie bij kinderen en jongeren, eetstoornissen, jeugdhulp en risicofactoren,’ met dr Eva Kestens, Bednet en Homestart.

 • Woensdag 27 oktober: ‘Aanpak van racisme en discriminatie op basis van gender, seksuele identiteit, handicap en achtergrond en het creëren van gelijke kansen’ met Khalid El Hatri van Young Fenix, Plan International België en GRIP.

 • Donderdag 28 oktober: ‘Taboes op school: stress en prestatiedruk, seksuele opvoeding, pesten, armoede, anders zijn en schooluitval’ met Nele Schroyen van het Netwerk tegen Armoede, Kay Poelman van Cavaria en GRIP.

Inschrijving Kinderrechtendag

Er is plek voor 60 jongeren met een eigen mening, straffe ideeën en vooral veel goesting om het verschil te maken. Ervaring met politiek is niet nodig. Wij willen vooral de stem van jongeren laten horen.

Jongeren die deelnamen aan de Kinderrechtendag krijgen een gewettigd afwezigheidsbriefje voor school. Vervoersonkosten worden terugbetaald, graag dus vervoersbewijs bijhouden.

Praktisch

Waar: Vlaams Parlement in Brussel, vlot bereikbaar met openbaar vervoer. Het Centraal Station is vlakbij.

Wanneer: vrijdag 19 november 2021 van 8u00 met ontbijt tot 16u30 met receptie

Ook interessant...

Een nieuw advies over de relatie tussen Politie en Jongeren.

Met 31 structurele aanbevelingen willen we de vicieuze cirkel van wantrouwen tussen politie en jongeren doorbreken.
 • #Jeugdwerk
 • #Beleid
Nieuwtje

The25Percent: bepaal mee de toekomst van Europa

Stuur je ideeën in voor de Conferentie over de Toekomst van Europa.
 • #Participatie
Nieuwtje

Internationale Dag van de Jeugd in Genève.

Lees het reisverslag van VN-jongerenvertegenwoordiger Lina in Genève.
 • #Internationaal
Blog