header.back to home

In het decreet werden vier subsidielijnen omvat. Voor deze subsidielijnen gelden verschillende regels en voorwaarden.

Het voorziene budget bestaat uit de middelen gekoppeld aan de overdracht van de bevoegdheid jeugd aan het Vlaamse niveau, en de voorziene middelen voor de bestaande tewerkstellingsstatuten (GESCO/DAC). In totaal gaat het over een bedrag van ongeveer 5,7 miljoen met nog een potentiële groei van 2,8 miljoen.

De Vlaamse Jeugdraad werd in het verleden reeds betrokken in het totstandkomingsproces van het decreet en nam ook deel aan de bespreking van dit uitvoeringsbesluit in de reflectiegroep (Boven)lokaal. We kregen deze adviesvraag op 23 juli 2018.

De adviespunten:

  1. Betrek alle organisaties uit het jeugdwerklandschap bij de opmaak van de leidraden. Dit kan in de schoot van de Reflectiegroep (boven)Lokaal jeugdbeleid.

  2. Schep snel duidelijkheid door het uitwerken van de leidraden.

  3. Geef duidelijke informatie over de financiële kanten van de subsidies.

  4. Voorzie grensoverschrijdende ondersteuningsmogelijkheden, werk de traditionele vakjes weg.

  5. Zorg voor toegenomen adequate en verankerde ondersteuning voor de lokale jeugddiensten en jeugdraden.

Download en lees het volledige advies hieronder.

Ook interessant...