header.back to home

Wat we vorige week vrijdag (3/12) al aanklaagden, werd nu ook nog eens bevestigd in het actualiteitsdebat van het Vlaams parlement deze middag. De jeugdsector, lokale besturen, vrijwilligers en vooral kinderen en jongeren staan voor voldongen feiten: de geldende maatregelen van het laatste Overlegcomité ontkennen de noden en belangen van kinderen en jongeren.

In het parlement werd partijbreed gedeeld dat het uit elkaar trekken van vrije tijd van kinderen en jongeren een misstap is, maar dat het helaas toch gebeurd is. Sporten mag de komende weken binnen, spelen moet buiten. Het gevolg is dat kinderen en jongeren deze kerstvakantie letterlijk in de kou dreigen te staan. Dit is een onbegrijpelijke beslissing. Een fout die nooit gemaakt had mogen worden en zéker niet meer mag gebeuren in de toekomst.

Corona

We vragen snelle bijsturing in de huidige maatregelen voor het jeugdwerk, maar als we moeten wachten op het Overlegcomité, dan komt die bijsturing er niet vóór de week van 20 december. Maar bijsturing is nú, zo snel mogelijk, nodig. Omwille van de fout en de beleidsmatige stilstand die er nu is, zijn veel organisaties nu al volop aan het annuleren. En dat is begrijpelijk. Zonder duidelijkheid over wat er kan, is het moeilijk om een aanbod vast te leggen tijdens de kerstvakantie. Maar voor zij die wel nog willen en kunnen organiseren, en dat zijn er veel, moet er meer mogelijk zijn. Er moeten binnenactiviteiten mogelijk zijn, veilig volgens de protocollen die het jeugdwerk al een jaar klaar heeft liggen. Hoe sneller dat kan beslist worden, hoe beter.

Om de absurditeit helemaal scherp te stellen: momenteel moeten lokale besturen op zeer korte tijd noodopvang opzetten voor de extra week kerstvakantie. Volgens de richtlijnen die lokale besturen hiervoor van de Vlaamse regering kregen kan die noodopvang wél binnen, zonder beperkingen qua maximum aantal deelnemers én volgens het model van “een vakantiewerking met aandacht voor spel en beweging”. De tegenstrijdigheid met de daaropvolgende twee weken vakantie, waarin het jeugdaanbod tot nog toe niet binnen mag spelen en organiseren, kan niet groter zijn...

Zoals het er nu uitziet, zal de jeugdsector pas uitsluitsel krijgen over het al dan niet binnen mogen organiseren terwijl de noodopvang al volop aan de gang is. En gezien de dan uiterst krappe timing, zullen jeugdorganisaties al steeds meer geannuleerd hebben, met als gevolg dat lokale besturen gedwongen zullen worden om nog meer noodopvang te voorzien. En zo belanden we met z’n allen in een negatieve spiraal die vooral kinderen en jongeren treft.

Tot slot: onze strijd van vandaag gaat niet enkel over het mogelijk maken van de kerstvakantie, maar reikt veel verder. Want we weten dat we nog een lange tijd verder moeten in deze pandemie, met ups en downs en schokgolven. De protocollen en plannen die ooit tot duurzame maatregelen moesten leiden liggen al maanden klaar. Gebruik deze en maak het helder voor iedereen. Voor we het goed en wel beseffen staat de krokusvakantie voor de deur. Laat ons dan niet weer voor dezelfde voldongen feiten staan.

Ook interessant...

Fuiven afgeschaft in Oost-Vlaanderen, daar denken wij wat van.

Het regent verontwaardiging over het besluit van de gouverneur vandaag.
  • #Corona
  • #Jeugdwerk
  • #Actua
Nieuwtje

Zie ginds komt het volgende overlegcomité al aan.

Vooraleer het overlegcomité morgen samenkomt, rollen we onze verlanglijst uit. Want met de jeugdsector willen we er de komende maa...
  • #Actua
  • #Corona
Nieuwtje

Het offer van vandaag: kinderen en jongeren

Een nieuw overlegcomité, een nieuwe reeks maatregelen.
  • #Actua
  • #Corona
Nieuwtje