header.back to home

Het overlegcomité kwam deze ochtend opnieuw samen om voor een derde keer in drie weken tijd maatregelen aan te scherpen. Een halfuur na de persconferentie blijven kinderen en jongeren, en al hun organisaties diep teleurgesteld en boos achter. Niet omdat er nieuwe maatregelen zijn aangekondigd. Die zijn broodnodig om onze zorg te vrijwaren, dat beseffen kinderen en jongeren ook. Wél omdat de maatregelen disproportioneel inbeuken op kinderen, jongeren en hun grondrechten. Daarbovenop wordt de kracht van jeugdwerk, de onschatbare de waarde van samenzijn, hoop zoeken en verbinding compleet genegeerd.

Waar zijn we mee bezig?

corona

Het overlegcomité koos vandaag – compleet tegengesteld aan haar strategie van de afgelopen maanden – om vrijetijdsactiviteiten uit elkaar te trekken: sporten mogen we met z’n allen naar hartenlust, buiten én binnen. Maar jeugdactiviteiten, waar spelen in groep centraal, die vallen haast volledig uit de boot. Er valt geen touw vast te knopen aan de huidige strategie: in sport en deeltijds kunstonderwijs mag vanaf morgen alles, in jeugdwerk enkel nog buiten spelen… tenzij we binnen zouden sporten! Binnen knutselen in groep: verboden. Judo en contactsporten binnen: geen enkel probleem. Met virologie lijkt dit amper nog iets te maken te hebben.

Niet alleen wordt met dit overlegcomité jeugdwerk en het recht op ontmoeting en vrije tijd van kinderen en jongeren grondig onderuitgehaald, ook zullen vanaf morgen, zaterdag 4 december, kinderen vanaf zes jaar overal waar dat verplicht is een mondmasker moeten dragen. Dit alles hakt ontzettend hard in op het mentaal welzijn van kinderen en jongeren. Nog maar eens. Twéé dagen geleden publiceerde het JOP-onderzoek cijfers waaruit bleek dat kinderen van het vierde tot zesde leerjaar zich door de coronacrisis minder goed in hun vel voelen, minder energie hebben en ook minder vertrouwen in de toekomst.

Stock Headline Corona

Gísteren nog brachten de onafhankelijke ziekenfondsen cijfers naar boven dat één op twee van de 16- tot 25-jarigen het mentaal lastig heeft, met emoties die reiken van paniek en angst tot eenzaamheid. Vier op de tien jongeren melden ook fysieke klachten, zoals hoofd-, rug-, buikpijn of hartkloppingen.

De effecten van het niet investeren in het mentaal welzijn van kinderen en jongeren gaan ons als samenleving nog vele jaren ongelooflijk harde klappen geven. Dat de beslissingen vandaag meer impact hebben op het leven van kinderen en jongeren dan op volwassenen is onaanvaardbaar. We vinden het dus als samenleving oké om actief in te beuken op de grondrechten van het internationale kinderrechtenverdrag: recht op ontmoeting, recht op vrije tijd, recht op onderwijs, recht op participatie.

We vinden het oké om 6-jarigen dag in dag uit een mondmasker op te zetten. We vinden het oké om volwassenen optimaal binnen te laten sporten, maar de spel- en vrijetijdsactiviteiten van kinderen hard in te perken en het jeugdwerk te straffen. We vinden het zelfs oké dat dit Sinterklaasweekend, het weekend waar alle kinderen het hele jaar naar uitkijken, alle kleinschalige Sintfeestjes en -activiteiten verboden worden, terwijl grootschalige evenementen van 4.000 man nog de kans krijgen om door te gaan. Had de goedheilige man maar een plekje aan de overlegtafel.

Twee fundamentele eisen

We zijn vandaag 3 december 2021. Wat ons betreft een van de donkerste dagen sinds het begin van deze pandemie in maart 2020. Al 19 maanden blijven wij kinderen, jongeren, vrijwilligers en organisaties motiveren, enthousiasmeren om ervoor te blijven gaan, verantwoordelijkheid te nemen, solidair te zijn. Ondanks het virus realiseerden we twee fantastische jeugdwerkzomers voor meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren, gewapend met draaiboeken, protocollen, barometers. We zeiden het gisteren opnieuw: vertrouw ons en zie in het jeugdwerk de partner om een zo veilig mogelijke kerstperiode voor kinderen en jongeren waar te maken. We willen ervoor gaan, maar we hebben daarvoor twee fundamentele eisen:

  1. Sloop de muren tussen cultuur, jeugd en sport: we kennen de basisregels, we zijn echt in staat om in kleine groepen in grote ruimtes binnen activiteiten te organiseren. Het vriest. Laat ons toe om zoveel mogelijk vrijetijdswerk te realiseren voor kinderen en jongeren in een veilig kader.

  2. Ook wij zijn de jojo beu. Onze barometer ligt al een jaar klaar. We zijn in staat om zelf een doortastend en duurzaam kader te creëren voor wanneer we opnieuw naar versoepelingen kunnen. Geef ons die verantwoordelijkheid. Mét inspraak van kinderen, jongeren en hun organisaties zelf. We vragen, net zoals gisteren, om duurzame maatregelen te nemen, zodat we niet steeds vervallen in ad hoc-beleid en beslissingen over de leefwereld van kinderen en jongeren. Een duurzame strategie zorgt ervoor dat kinderen, jongeren en jeugdorganisaties de komende maanden een uitzicht hebben op beter, en zich kunnen organiseren om op een veilig en verantwoorde manier aanbod te realiseren.

Laat ons sámen onze verantwoordelijkheid nemen, mét en voor kinderen, jongeren en hun organisaties. Maar laat het ook kloppen, en offer kinderen en jongeren niet op in naam van het virus.

Ook interessant...

De voorbode van een barre winterperiode.

We reageren op het overlegcomité van 17 november.
  • #Corona
  • #Actua
Nieuwtje

Zie ginds komt het volgende overlegcomité al aan.

Vooraleer het overlegcomité morgen samenkomt, rollen we onze verlanglijst uit. Want met de jeugdsector willen we er de komende maa...
  • #Actua
  • #Corona
Nieuwtje

Fuiven afgeschaft in Oost-Vlaanderen, daar denken wij wat van.

Het regent verontwaardiging over het besluit van de gouverneur vandaag.
  • #Corona
  • #Jeugdwerk
  • #Actua
Nieuwtje