header.back to home

De voorbije dagen was er grote aandacht voor de start van de noodopvang volgende week omwille van de vervroegde kerstvakantie. Gemeentebesturen en scholen wringen zich in duizend bochten om dit allemaal georganiseerd te krijgen en dat siert hen.

Dat betekent niet dat er geen grote vragen bij deze evolutie te stellen zijn. Want ook na volgende week zullen er nog grote opvangnoden zijn, die niet beantwoord zullen kunnen worden. Bovendien beperkt de noodopvang zich tot een zeer kleine groep van kinderen en jongeren, terwijl eigenlijk alle kinderen en jongeren en vaak ook hun ouders nood hebben aan een adempauze.

Winter

Kan het niet allemaal net iets eenvoudiger?

Tijdens het laatste Overlegcomité werd de onbegrijpelijke keuze gemaakt om de vrijetijdssector uit elkaar te halen en enkel nog sportactiviteiten binnen te laten doorgaan. Ondertussen werd duidelijk dat ook het deeltijds kunstonderwijs en de noodopvang wél binnen mogen organiseren, en dus blijft enkel het jeugdwerk, dat tijdens de vakantie normaal heel wat aanbod voorziet, achter als de gebeten hond.

Daarbovenop komt de wrange vaststelling dat op heel wat plaatsen net animatoren uit het jeugdwerk worden ingeschakeld om die noodopvang te organiseren, terwijl hun eigen binnenactiviteiten niet mogen doorgaan in de weken nadien. Straffer zelfs: op veel plekken wordt ook noodopvang tijdens de kerstvakantie georganiseerd. Je moet maar de animator zijn die z'n eigen binnenaanbod niet mag doen, maar voor dezelfde dagen gevraagd wordt elders in te springen...

De beste oplossing voor het probleem is meteen ook de helderste en eenvoudigste. Geen versoepeling, maar een correctie.

Zet de tegenstrijdigheid in het mogen organiseren van vrijetijdsactiviteiten recht en laat het georganiseerd jeugdaanbod dat al gepland stond binnen doorgaan. Al bijna twee jaar wordt er met grote voorzichtigheid gewerkt binnen bestaande protocollen. Verlicht de druk op onderwijs, lokale besturen en ouders door de ervaren en gemotiveerde jeugdorganisaties hun rol te laten spelen.

We herhalen onze oproep van de voorbije dagen richting het Overlegcomité. Breng de logica terug in de maatregelen en geef iedereen de nodige ademruimte zodat kinderen en jongeren de komende weken niet in de kou blijven staan.

Ook interessant...

Gaat de kerstvakantie door? Jeugdorganisaties roepen beleid op tot rechtzettingen: het is nu of nooit

Wachten tot het Overlegcomite van 22 december is voor het jeugdwerk geen optie. De Vlaamse Jeugdraad roept beleidsmakers op om dez...
  • #Actua
  • #Corona
Nieuwtje

Beste beleidsmakers, zetten jullie fouten recht.

Er moet zo snel mogelijk een beslissing komen voor binnenactiviteiten tijdens de kerstvakantie.
  • #Corona
  • #Actua
Nieuwtje

De jeugdsector wacht op bijsturing.

Als we een geslaagde kerstvakantie op poten willen zetten, moeten de huidige coronamaatregelen in het jeugdwerk dringend aangepast...
  • #Corona
Nieuwtje