header.back to home

Wachten tot het Overlegcomite van 22 december is voor het jeugdwerk geen optie. De Vlaamse Jeugdraad roept beleidsmakers op om deze week nog de nodige rechtzettingen te maken in de regels voor binnenactiviteiten en meerdaagse activiteiten met overnachting. Zo niet dreigen meer en meer jeugdorganisaties de stekker uit hun aanbod te moeten trekken en vallen jeugdactiviteiten tijdens de kerstvakantie in het water.

corona

Eerder deze week trokken het jeugdwerk, Bataljong en De Ambrassade aan de alarmbel over de chaos die ontstond na de beslissing van het Overlegcomité van vorige vrijdag 3 december, waarin de vrijetijdssector volledig uit elkaar getrokken werd. Binnenactiviteiten in het jeugdwerk met strenge protocollen werden verboden, maar sportactiviteiten, sportkampen, lessen in het deeltijds kunstonderwijs, groepsvakanties in privéverband, … mogen verdergaan. Daarbovenop kregen lokale besturen omwille van de vervroegde kerstvakantie de opdracht noopdopvang te voorzien. Die noodopvang kan eveneens binnen, volgens het model van een “vakantiewerking met aandacht voor spel en beweging”. Een jeugdwerking die hetzelfde wil aanbieden in de kerstvakantie stoot momenteel op een 'njet' van het Overlegcomité.

Eergisteren werd er naar aanleiding van een vraag van parlementslid Freya Perdaens (N-VA) aan minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) parlementsbreed erkend dat die beslissing van het Overlegcomité een fout was die zo snel mogelijk rechtgezet moest worden. Het antwoord van de minister was ontgoochelend. “De maatregelen zijn wat ze zijn” en de enige uitweg zou in een nieuwe beslissing van het Overlegcomité liggen, dat pas op 22 december opnieuw samenkomt. De vervroegde kerstvakantie is dan al 2 dagen bezig.

(lees verder onder de afbeelding)

Sinds 27 november zijn ook meerdaagse activiteiten met overnachting in het jeugdwerk verboden – al valt uit de opmaak van het KB zo’n expliciet verbod niet uit te maken. Via het Overlegcomité van 3 december houden de beleidsmakers wel vast aan dat verbod tot eind januari, tenzij ze alsnog beslissen de regels zelf vroeger bij te sturen. De jeugdsector ging eind november akkoord met het initiële stopzetten van overnachtingen, in de hoop om tijdens de kerstvakantie zelf – ondertussen de negende vakantie in coronatijd – net meer mogelijk te maken voor het jeugdaanbod dat dan normaal plaatsvindt, zowel qua dagaanbod als meerdaagse kampjes mét overnachting.

Vliegt de stekker er onherroepelijk uit?

Ondertussen beslisten al heel wat jeugdorganisaties om buitenlandse kampen niet meer te organiseren. De regels rond repatriëring en noodprocedures zorgen dat het niet meer veilig en verantwoord kan volgens de maatstaven van de organisaties. Diezelfde jeugdorganisaties willen en kunnen wél perfect binnenlands dagaanbod, kampen met overnachting en kadervorming veilig en verantwoord organiseren in de kerstvakantie. Maar dat aanbod in de praktijk mogelijk maken, vraagt tijdige voorbereiding en zekerheid over het mógen doorgaan van de activiteiten. Concreet oordeelt de jeugdsector dat ze ten laatste deze week/vandaag duidelijkheid moet hebben om hun aanbod nog klaar te stomen. Zoals onze ondervoorzitter Franka Foré woensdag al reageerde op VRTNWS:

“Alles wat al georganiseerd is moet bijgestuurd worden, en dat gaat niet op vijf dagen tijd.”

Zoals het er nu uitziet, zal de jeugdsector pas uitsluitsel krijgen over het al dan niet mogen organiseren van binnenactiviteiten en meerdaagse kampen met overnachting terwijl de noodopvang al volop aan de gang is. Dat is veel te laat. De uiterst krappe timing die organisaties nu al voelen, betekent dat steeds meer – zo niet álle – aanbod al vóór 22 december geannuleerd zal zijn. Dat betekent niet alleen voor alle kinderen en jongeren die uitkeken naar hun vakantie een aderlating, het zal ook tot gevolg hebben dat de nu al overwerkte lokale besturen genoodzaakt zullen zijn om ook tijdens de kerstvakantieweken noodopvang te voorzien. En zo belanden we met z’n allen in een negatieve spiraal die vooral kinderen en jongeren treft.

blogpost corona

Het is nu of nooit.

De meest voor de hand liggende oplossing ligt klaar, tenminste zolang de federale en Vlaamse beleidsmakers hun daadkracht laten blijken. Samen met de jeugdorganisaties roepen we het beleid op: red de kerstvakantie voor zo veel mogelijk kinderen, jongeren en hun organisaties. Dat kan door:

  • binnenactiviteiten voor het hele jeugdaanbod mogelijk te maken met veilige regels. Het jeugdwerk beschikt over alle protocollen om veilig en verantwoord te organiseren, in bubbels, met aandacht voor hygiëne, afstand en ventilatie. Maak komaf met de tegenstrijdigheid dat sportactiviteiten wel binnen kunnen en alle andere soorten activiteiten niet. Laat vrijetijdsactiviteiten zo weer met elkaar samenvallen.

  • het organiseren van meerdaagse activiteiten met overnachting voor jeugdorganisaties opnieuw mogelijk te maken vanaf de kerstvakantie, ondersteund door de protocollen die de jeugdsector eerder al uitwerkte. Geef organisaties de kans om binnen een veilig kader binnen ook te organiseren en neem zo de druk op ouders, vrijwilligers, organisatoren en lokale besturen weg.

Het is nu of nooit. De bovenstaande minimale, maar voor de jeugdsector broodnodige bijsturingen aan de geldende maatregelen moeten zo snel mogelijk doorgevoerd worden. Vandaag nog, als het kan. Alleen zo geven we honderdduizenden kinderen, jongeren, hun vrijwilligers en jeugdorganisaties de kerstvakantie die ze verdienen.

Ook interessant...

Anonieme brief: beperk de ruimte van kinderen en jongeren nooit meer.

We kregen een anonieme brief over het belang van ruimte voor jongeren en de harde impact van de coronamaatregelen.
  • #Beleid
  • #Corona
  • #Opinie
Blog

Beste beleidsmakers, zetten jullie fouten recht.

Er moet zo snel mogelijk een beslissing komen voor binnenactiviteiten tijdens de kerstvakantie.
  • #Corona
  • #Actua
Nieuwtje

Het offer van vandaag: kinderen en jongeren

Een nieuw overlegcomité, een nieuwe reeks maatregelen.
  • #Actua
  • #Corona
Nieuwtje