header.back to home

Op school leren jongeren een mening vormen, leren ze in gesprek en in debat gaan met elkaar. Ze maken kennis met andere visies en leren compromissen sluiten. Verschillende scholen zijn, onder andere in het kader van het vak Burgerschap, op zoek naar concrete handvaten om jongerenparticipatie, debat en meningen aan bod te laten komen in de klas. Met dit lessenpakket willen we daar een duidelijke aanzet toe geven vanuit het bril jongeren zelf, met thema’s waar ze vaak mee bezig zijn.

Daarom stellen we een gratis lessenpakket ter beschikking voor alle leerkrachten secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. 

Waaruit bestaat het lessenpakket?

Lessenpakket Vlaamse Jeugdraad

Het lessenpakket bevat een lesopbouw van twee lesuren waarbij jouw leerlingen hun ervaringen delen rond een thema en oplossingen bedenken op drie niveaus: 'Wat kan ik zelf doen?', 'Wat kan mijn school doen?' en 'Wat kan de minister doen?'. Om dit te bereiken heb je de keuze uit een 4-tal methodieken. Als leerkracht kies je de aanpak die het best bij de competenties van je leerlingen aansluit. Dit maakt het lessenpakket geschikt voor alle graden en onderwijsvormen.  

Welke thema's worden behandeld?

In deze les ga je aan de slag rond 5 thema’s die jongeren bezighouden: Gelijke kansen, Goed in je vel, Klimaat, Mobiliteit en Armoede. Deze geselecteerde thema’s zijn het resultaat van De Touristen, een belevingsonderzoek dat de Vlaamse Jeugdraad in 2020 hield bij meer dan 1.000 kinderen en jongeren. Deze 5 thema’s kwamen als topprioriteit naar boven.

Waarom maakten we dit lessenpakket?

De Vlaamse Scholierenkoepel en de Vlaamse Jeugdraad zijn belangenbehartigers die de stem van kinderen en jongeren willen versterken, en deze ook tot het beleid willen krijgen. 

We maakten dit lessenpakket in teken van de verkiezingen van de Vlaamse Jeugdraad in november 2020. Ondertussen is er een nieuwe Vlaamse Jeugdraad verkozen met 8 nieuwe jongerenadviseurs en 3 nieuwe prioritaire thema’s. We hebben het lessenpakket daarom nu aangepast in een tijdloze versie.

De Vlaamse Jeugdraad versterkt de stem van kinderen en jongeren en wil deze tot het beleid krijgen. De komende drie jaar (2021-2024) zet de Vlaamse Jeugdraad in op drie van de vijf de thema’s die in het lessenpakket aan bod komen: Gelijke Kansen, Klimaat en Goed in je vel. De input van uw leerlingen nemen we rechtstreeks mee in trajecten die we opzetten rond deze thema’s. Het uiteindelijke resultaat is een advies van de Vlaamse Jeugdraad aan de Vlaamse regering.

lessenpakket

Wat zit er voor jou in? Jongerenparticipatie vanop de eerste rij

Je werkt met je leerlingen aan burgerschap en participatie. De leerlingen gaan in onderling debat en leren een eigen visie te vormen voor zichzelf, de school en het beleid en wegen hierdoor zélf op het beleid. Tijdens de klasgesprekken laten wij de jongeren stilstaan bij de thema’s uit hun leefomgeving en wat ze kunnen in de toekomst. Ook thema’s binnen de schoolomgeving kunnen besproken worden. Wij nemen nadien de ideeën en feedback mee op niveau van de beleidsmakers. 

Ook interessant...

De 5 topthema's van De Touristen zijn bekend!

50 Touristen trokken de voorbije maanden op pad doorheen heel Vlaanderen, met één missie: te weten komen waar kinderen en jongeren...
  • #De Touristen
  • #Verkiezingen 2020
  • #Actua
Nieuwtje