header.back to home

De gemeente Willebroek voert een samenscholingsverbod in voor jongeren op een bepaalde plaats in de gemeente. Die maatregel komt er omdat het gemeentebestuur overlast wil vermijden voor de omwonenden. Er is deze week heel wat te doen rond jongeren in publieke ruimte, eerder deze week reageerden we in De Ochtend op Radio 1 ook al op enkele incidenten in de Gentse Blaarmeersen.

Een samenscholingsverbod?!

Een samenscholingsverbod invoeren, kan dat wel zomaar. Het staat lokale besturen vrij om maatregelen in de eigen buurt te nemen. Toch zijn we niet akkoord dat een samenscholingsverbod dé manier is om overlast door jongeren tegen te gaan. Daarbovenop is het ook een maatregel met een gigantisch gevolg voor ALLE jongeren uit Willebroek en de buurt, want ook zij zijn nu gebonden aan het samenscholingsverbod.

Net zoals bij de incidenten in de Blaarmeersen pleiten we nu voor andere oplossingen.

 • Ga met de betrokken jongeren in gesprek en spreek samen met hen af welke maatregelen er genomen kunnen worden. Betrek hen in wat overlast effectief is en ga met hen het gesprek over mogelijke gevolgen aan.

 • Betrek jeugdwerkers in de gesprekken en bekijk welke rol een plaatselijke jeugdorganisatie kan opnemen

 • Richt de publieke ruimte jeugdvriendelijker in.

En net zoals eerder deze week schuiven we opnieuw graag ons advies 'Politie, Jongeren en Jeugdwerk' terug onder de neus van beleidsmakers.

Franka

"Ik maak me zorgen over het feit dat één van de maatregelen die er tijdens corona zo fel op inhakte bij jongeren, nu zonder moeite van onder het stof wordt gehaald. Zijn we de impact daarvan vergeten? Waar gaan we naartoe, wanneer een samenscholingsverbod zomaar zonder tegenspraak ingevoerd wordt, op de kap van alle jongeren uit de buurt? Dit mag geen voorbeeld worden voor andere lokale besturen."

Franka, ondervoorzitter.
Priscilla

Een hele groep bestraffen omdat enkelen zich misdragen is niet oké. Als er geredeneerd kan worden dat gezinnen en horeca-uitbaters geen slachtoffer mogen zijn van enkele jongeren die zich misdragen, moeten we dat ook verder trekken naar de leeftijdsgenoten van de daders die zich wél gedragen.

Priscilla, adviseur

Ook interessant...

Anonieme brief: beperk de ruimte van kinderen en jongeren nooit meer.

We kregen een anonieme brief over het belang van ruimte voor jongeren en de harde impact van de coronamaatregelen.
 • #Beleid
 • #Corona
 • #Opinie
Blog

Fuiven afgeschaft in Oost-Vlaanderen, daar denken wij wat van.

Het regent verontwaardiging over het besluit van de gouverneur vandaag.
 • #Corona
 • #Jeugdwerk
 • #Actua
Nieuwtje

Standpunt: Zet (Brusselse) jongeren niet op de trein, maar mee aan tafel

Samen met de Jeugdraad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel (VGC-Jeugdraad) brengen we een standpunt uit over de manier...
 • #Actua
 • #Beleid
Nieuwtje