header.back to home
Verkiezingslogo

Ben je een leerkracht die werkt rond participatie, burgerschap of gewoon graag aan de slag wil gaan met de boeiende meningen van je leerlingen? De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) en Vlaamse Jeugdraad (VJR) bereiden voor het nieuwe schooljaar een (online) lessenpakket voor dat helemaal in het teken staat van jongerenparticipatie.

Op school leren jongeren een mening vormen, leren ze in gesprek en in debat gaan met elkaar. Ze maken kennis met andere visies en leren compromissen sluiten. Verschillende scholen zijn, onder andere in het kader van het vak Burgerschap, op zoek naar concrete handvaten om jongerenparticipatie, debat en meningen aan bod te laten komen in de klas. Met dit lessenpakket willen we daar een duidelijke aanzet toe geven vanuit het bril jongeren zelf, met thema’s waar ze vaak mee bezig zijn.

Vanaf oktober 2020 stellen we daarom een gratis (online) lessenpakket ter beschikking voor alle leerkrachten secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Geïnteresseerd?

Download hier het lessenpakket.

Doei wiskunde, hey jeugdbeleid!

Waaruit bestaat het pakket?

Het lessenpakket bevat een lesopbouw van twee lesuren waarbij jouw leerlingen hun ervaringen delen rond een thema en oplossingen bedenken op drie niveaus: 'Wat kan ik zelf doen?', 'Wat kan mijn school doen?' en 'Wat kan de minister doen?'. Om dit te bereiken heb je de keuze uit een 4-tal methodieken. Als leerkracht kies je de aanpak die het best bij de competenties van je leerlingen aansluit. Dit maakt het lessenpakket geschikt voor alle graden en onderwijsvormen.

Welke thema’s worden behandeld?

In deze les ga je aan de slag rond 5 thema’s die jongeren bezighouden: Gelijke kansen,
Goed in je vel, Klimaat, Mobiliteit en Armoede. Deze geselecteerde thema’s zijn het resultaat van een
belevingsonderzoek dat de Vlaamse Jeugdraad dit voorjaar hield bij meer dan 1000 kinderen en jongeren. Deze 5 thema’s kwamen als topprioriteit naar boven (check De Touristen voor meer info over dit traject)

Waarom maken we dit lessenpakket?

Vlaamse Scholierenkoepel en Vlaamse Jeugdraad zijn belangenbehartigers die de stem van kinderen en jongeren willen versterken, en deze ook tot het beleid willen krijgen. De input van uw leerlingen nemen we rechtstreeks mee in de adviezen van de VJR en de VSK aan de Vlaamse regering.

In november 2020 gaat de Vlaamse Jeugdraad tijdens een verkiezingstraject op zoek naar nieuwe adviseurs en prioritaire thema's. Met die nieuwe samenstelling van verkozen jongeren en prioritaire thema's gaan we aan de slag voor een betere leefwereld voor kinderen en jongeren in Vlaanderen. Om die verkiezing te doen slagen, willen we zo veel mogelijk kinderen en jongeren bereiken en hen de mogelijkheid geven om te stemmen. Kinderen en jongeren zijn experts in jong zijn, daarom willen we hen massaal doen stemmen en hun stem laten weerklinken bij onze beleidsmakers.

Wat zit er voor u in?

We bieden dit lespakket volledige gratis aan. Je werkt met uw leerlingen aan burgerschap en participatie, zoals omschreven in de eindtermen. De leerlingen gaan in onderling debat en leren een eigen visie te vormen voor zichzelf, de school en het beleid, ze nemen deel aan een verkiezing van hun vertegenwoordiging én hun prioriteiten bij de Vlaamse Jeugdraad. Zo kunnen ze zelf wegen op het beleid. Tijdens de klasgesprekken, laten wij de jongeren stilstaan bij de thema’s uit hun leefomgeving en wat ze kunnen in de toekomst. Ook thema’s binnen de schoolomgeving kunnen besproken worden. Wij nemen nadien de ideeën en feedback mee op niveau van de beleidsmakers. 

Jongerenparticipatie vanop de eerste rij

Van 9 tot 22 november 2020 vindt de kiesperiode plaats. Gedurende deze twee weken zullen alle jongeren in Vlaanderen, van 12 t.e.m. 30 jaar, online hun stem kunnen uitbrengen voor zowel hun favoriete kandidaten als één van de vijf thema dat ze op de agenda willen plaatsen van de Vlaamse Jeugdraad.

We rekenen op alle leerkrachten en scholen om kinderen en jongeren mee inzichten en kansen te geven om hun stem te versterken. Dankzij een straffe workshop en een gezamenlijk klasmoment om te stemmen op een nieuwe Vlaamse Jeugdraad kunnen wij nog beter de stem van kinderen, jongeren en hun organisaties vertegenwoordigen bij onze Vlaamse beleidsmakers.  

Ook interessant...

  • #Verkiezingen 2020
Event