header.back to home

Het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling is een tekst die internationale beloftes rond duurzame ontwikkeling vertaalt naar een gids voor België met concretere acties. Wettelijk gezien moet er elke legislatuur zo’n plan opgesteld worden, maar het is sinds 2012 geleden dat dat nog gebeurd is. Op dit moment is er een voorontwerp waar iedereen feedback op mag geven die dan verwerkt wordt in het definitieve plan. Ook als jongeren werden we gevraagd om het voorontwerp onder de loep te nemen. We schreven daarom samen met onze Franstalige collega’s van le Forum des Jeunes een standpunt daarover uit.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Wat staat er in het voorontwerp van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling?

In het plan worden verschillende thema’s opgenomen, samen met concrete acties die bijdragen aan duurzame ontwikkeling in en vanuit België. Er zijn overkoepelende onderwerpen zoals het bekend maken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (de SDG’s) en de voorbeeldrol die de Staat moet spelen. Er worden ook heel wat sociale thema’s in behandeld, zoals betere werkomstandigheden, armoedebestrijding en gezondheidszorg en uiteraard ook ecologische thema’s zoals mobiliteit, klimaatadaptatie en circulaire economie. Daarnaast wordt er in het plan ook nagedacht over de verschillende manieren waarmee al deze acties gefinancierd moeten worden en op welke manier België internationaal gaat bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsagenda.

Internationaal Europa

En wat vinden wij daarvan?

We zijn blij dat er opnieuw een plan voor duurzame ontwikkeling is. Deze richtlijnen zorgen ervoor dat we beter kunnen nagaan of we wel op het juiste pad zitten. Onze aanbevelingen die we communiceren via ons standpunt zijn voornamelijk gebaseerd op de officiële standpunten van de Vlaamse Jeugdraad en le Forum des Jeunes.

We vragen voor specifiekere richtlijnen en acties die meetbaar zijn. We willen ook dat het definitieve plan beter leesbaar is en gecommuniceerd wordt op een manier waarop ook kinderen en jongeren de boodschap van de tekst kunnen begrijpen.

Inhoudelijk vragen we meer ambitie en concrete acties om de diversiteit te garanderen binnen de overheid en pleiten we voor een verbod op onbetaalde stages. Door jongeren die een stage lopen het recht te geven op een vergoeding die de levenskosten dekt, wordt er alvast één van de struikelblokken die jongeren ervaren aan het begin van hun carrière weggehaald. Rond het niet beroep doen op sociale rechten, vragen we bijzondere aandacht voor jongeren die het onderwijs zonder diploma hebben verlaten, jongeren die geen opleiding hebben genoten of niet werken (NEET's), jongeren die geen werkloosheids- of integratieuitkering ontvangen, jongeren die dakloos zijn en stellen we ons ter beschikking om een nieuwe communicatiecampagne mee vorm te geven en te ondersteunen. We wijzen ook de nood aan bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren in het opstellen van een mentaal welzijnsplan.

Op ecologisch vlak betreuren we dat het plan geen tussentijdse doelstellingen bevat voor de vermindering van de CO2-uitstoot door de federale overheid tegen 2025 en vragen we een duidelijk duurzaam reisbeleid door het stimuleren van treinreizen voor afstanden in Europa tot 800 km. Ook meer info over duurzame voeding en voedingslabels is belangrijk voor jongeren omdat het hen activeert om betere keuzes te maken.

Ook interessant...

75 jaar VN: hoe zou onze “droom-VN” eruitzien?

VN jongerenvertegenwoordiger Lina blikt kritisch terug op 75 jaar VN. Wat zijn werkpunten voor de VN vanuit een jongerenperspectie...
  • #Internationaal
Blog

Klimaatbeleidsplan 2021-2030

In juli 2018 vroeg het kabinet van de Vlaamse minister van omgeving, natuur en landbouw om het advies van de Vlaamse Jeugdraad ove...
Advies

Twee nieuwe VN jongerenvertegenwoordigers!

Anna en Maïté zullen de komende twee jaar jouw stem vertegenwoordigen bij de Verenigde Naties.
  • #Internationaal
Nieuwtje