header.back to home

De coronacrisis legde het afgelopen jaar heel wat uitdagingen zeer fel op tafel. Kinderen en jongeren worden enorm getroffen door het virus en de nodige maatregelen. De impact op hun sociaal en psychologisch welzijn en ‘jong kunnen zijn’ is enorm, hun vrije tijd wordt ingeperkt, hun individuele, persoonlijke en schoolse ontwikkeling wordt geraakt. Minister van Onderwijs Ben Weyts greep daarom het concept van de zomerschool aan om de impact van de crisis op de schoolse ontwikkeling te verminderen.

Een zomerschool brengt leerlingen tijdens de (zomer-)vakantie bijeen om extra leermogelijkheden aan te reiken. Het is met andere woorden een vorm van georganiseerd leren. Wanneer we in dit standpunt spreken over zomerscholen, bedoelen we daarmee elk initiatief van bijscholen, in elke schoolvakantie.  

We geloven in de kracht van zomerscholen, in zoverre ze enkele cruciale voorwaarden in acht neemt om de verbinding tussen het recht op vrije tijd en het recht op leren aan te gaan, te vergroten en op elkaar af te stemmen. En in zoverre ze niet als de ultieme oplossing worden gezien om de strijd tegen structurele onderwijsongelijkheid aan te gaan.  

Maar beperk zomerscholen niet tot schoolse leermachines. We willen school en bijleren niet uit de vrije tijd houden of halen. Meer nog, we weten allemaal dat kinderen en jongeren in hun vrije tijd, in het jeugdwerk maar ook ongeorganiseerd enorm veel bijleren. Wel zijn er een aantal cruciale voorwaarden waaraan de zomerscholen moeten voldoen om de verbinding tussen vrije tijd en school aan te gaan, te vergroten en op elkaar af te stemmen. 

advies kansen op school

Waarom schrijven we dit standpunt?

Minister Weyts besliste om de zomerscholen structureel te gaan organiseren sinds vorig jaar, we geven ons standpunt graag mee nu de nieuwe oproep voor de zomerscholen van zomer 2021 eraan komt en opnieuw ingediend zal worden door heel wat scholen. De oproep voor de Zomerscholen 2021 kan je hier vinden

De zomerscholen werden in deze oproep vooral vanuit een onderwijslogica gelanceerd en behelzen daardoor heel wat kansen én valkuilen. 

Wat vinden we van deze oproep?

We hebben hierover samen met Bataljong en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk de laatste maanden heel wat gesprekken gevoerd met het kabinet Onderwijs. Er werd constructief samengewerkt en we hebben zeker in bepaalde elementen de eigenheid van jeugdwerk én de boodschap om kinderen en jongeren vooral jong te laten zijn in de zomer kunnen binnen brengen. De insteek van deze oproep blijft echter zeer sterk onderwijsgericht. We gaan er dan ook volop voor om samen met jeugdwerk, lokale besturen én onderwijs samen met alle samenwerkende partijen toch in de praktijk dat recht op vrije tijd voor kinderen en jongeren meer te bewaren dan dat deze oproep suggereert.

We verwijzen dan ook voor ondersteuning van andere jeugdwerkorganisaties graag door naar het artikel op de website van De Ambrassade, op de website van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en op de website van Bataljong. Bataljong organiseert o.a. een webinar op 17 mei hierover voor lokale besturen.

Onze standpunten:  

Kennisverwerving mag niet het enige doel zijn, kinderen en jongeren moeten jong kunnen zijn.  

 • Neem bij de organisatie, ontwikkeling en evaluatie van de nieuwe lichting zomerscholen de stem van kinderen, jongeren en hun organisaties zelf mee  

 • Denk ook voorbij de zomerscholen aan onderwijs in het algemeen en zet in op wat wérkt  

 • De zomerscholen proberen verschillen in leerniveaus tussen kinderen tegen te gaan, zorg er dus voor dat ze de ongelijkheid niet net vergroten  

 • Investeer op de juiste manier in zomerscholen  

 • Zorg voor erkenning én vergoeding voor iedereen die meewerkt aan de zomerscholen (onafhankelijk van het statuut)  

 • Zorg voor een gelijkwaardige verbinding tussen vrije tijd en onderwijs maar behoud zeker ook voldoende onderscheid.  

 • Zorg voor een goede ondersteuning van de organisatoren van zomerscholen/lokale besturen.  

Lees het volledige standpunt hier.

Ook interessant...

Kansen op school

Na decennia blijken de kansen in ons onderwijs nog altijd ongelijk verdeeld. Leerlingen uit kansengroepen blijven vaker zitten, zi...
Advies

Geef 1 miljoen kinderen en jongeren een straffe jeugdwerkzomer.

Waarom is er een snelle beslissing over de jeugdwerkzomer nu nodig?
 • #Actua
 • #Corona
Nieuwtje

Groen licht voor de jeugdwerkzomer van 2021!

Wat weten we al over de jeugdwerkzomer van 2021?
 • #Actua
 • #Corona
Nieuwtje