header.back to home

De VGC-jeugdraad schreef samen met 29 Brusselse partners een statement rond ‘jongeren en politie’. De relatie en het vertrouwen tussen beide partijen moet dringend hersteld worden. We richten ons in het statement naar vice-eersteminister Van Quickenborne, minister Verlinden, minister-president Vervoort, Vlaams minister Dalle en collegelid Smet. We vragen hen om een structurele aanpak van dit probleem in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen.

Wij ondertekenden mee het statement. Lees de volledige tekst hier.

Ook wij schrijven momenteel aan een advies over de relatie tussen jongeren en politie. Binnenkort meer.

  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png

Ook interessant...

Wat bezielt die Brusselse jongeren toch?

Een grote groep Brusselse jongeren, voornamelijk met migratieachtergrond, worden niet bereikt via klassieke media en lappen de cor...
  • #Corona
  • #Actua
  • #Opinie
Blog

Politie, jongeren en jeugdwerk.

De Vlaamse Jeugdraad wil de vicieuze cirkel van wantrouwen en angst tussen politie en jongeren doorbreken.
Advies